Sverige har 29 trädslag – kanske

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Tre olika lindar
Tre av Sveriges 29 trädslag är lindar – från vänster skogslind, parklind och bohuslind.
LAGLUCKA. Skogsvårdslagen säger att ”främmande träd­arter” bara får användas i undantagsfall i skogsbruket. Men, oj – ingen vet vad som är svenskt enligt lagen!

Lagen har mer eller mindre gällt sedan 1979, men utan ­specifikation av vilka trädslag som faktiskt är svenska. Skogsstyrelsen föreslog 2009 att en lista skulle kopplas till lagen, men det rann ut i sanden efter en tvist med Naturvårdsverket som inte tyckte att listan stämde med en luddigare beskrivning i en internationell kon­vention.

Annons
Annons

Nu tar Skogsstyrelsen upp förslaget om en lista igen. Den är nästan likadan som 2009, men hassel har tillkommit. Naturvårdsverket har ifrågasatt ­sibirisk lärk, men Skogsstyrelsen hänvisar till 8 000 år gamla fynd som visar att den en gång var utbredd i landet.

I samma rapport föreslår Skogsstyrelsen att användning av främmande trädslag ska an­mälas sex veckor före sådd eller plantering. I dag anmäls det ofta samtidigt med avverkningen, men det går också att vänta till i sista stund.

Förbudet mot contorta bör tas bort i södra Sverige, på goda marker och när det saknas inhemska härdiga trädslag, föreslår Skogsstyrelsen (se SKOGEN 10/2018). Förbudet i höjdlägen i norra Svealand och i Norrland bör däremot finnas kvar, men myndigheten vill ha möjlighet att tillåta undantag.

På senare år har användningen av främmande trädslag minskat snabbt. År 2012 var det sju procent, 2017 hade det minskat till mindre än fyra.

SKOGEN 11/2018

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Skogssektorn vill utveckla skonsam maskin

  Skogssektorn går samman för att utveckla en skogsmaskin som ger mindre markpåverkan och kan köras större delar av året.
 • Annons
 • Gödslad gran växer dubbelt så snabbt

  Genom att gödsla ung granskog kan tillväxten fördubblas. Det gäller, lite förvånande, även landets norra delar, visar ny forskning.
 • Inger Sandström

  Inger vet hur kultur ska vårdas

  SILVERKVIST. Inger Sandström har sitt främsta fritidsintresse som yrke. Hon är arkeolog som bland annat ger råd om kulturlämningar i skogslandskapet.
 • Annons
 • 11 000 skador efter Alfrida

  Stormen Alfrida den 2 januari  orsakade 11 000 skador i Sverige. Cirka 266 miljoner kronor kommer att betalas ut av försäkringsbolagen, enligt statistik från Svensk Försäkring.
 • Rådig timmerbilsförare räddade tvååring

  När timmerbilen inte gick att stanna styrde han över den tvååriga flickan som klarade sig utan skador. Nu prisas föraren för sin insats.
 • Annons