Sverige har 29 trädslag – kanske

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Tre olika lindar
Tre av Sveriges 29 trädslag är lindar – från vänster skogslind, parklind och bohuslind.
LAGLUCKA. Skogsvårdslagen säger att ”främmande träd­arter” bara får användas i undantagsfall i skogsbruket. Men, oj – ingen vet vad som är svenskt enligt lagen!

Lagen har mer eller mindre gällt sedan 1979, men utan ­specifikation av vilka trädslag som faktiskt är svenska. Skogsstyrelsen föreslog 2009 att en lista skulle kopplas till lagen, men det rann ut i sanden efter en tvist med Naturvårdsverket som inte tyckte att listan stämde med en luddigare beskrivning i en internationell kon­vention.

Annons
Annons

Nu tar Skogsstyrelsen upp förslaget om en lista igen. Den är nästan likadan som 2009, men hassel har tillkommit. Naturvårdsverket har ifrågasatt ­sibirisk lärk, men Skogsstyrelsen hänvisar till 8 000 år gamla fynd som visar att den en gång var utbredd i landet.

I samma rapport föreslår Skogsstyrelsen att användning av främmande trädslag ska an­mälas sex veckor före sådd eller plantering. I dag anmäls det ofta samtidigt med avverkningen, men det går också att vänta till i sista stund.

Förbudet mot contorta bör tas bort i södra Sverige, på goda marker och när det saknas inhemska härdiga trädslag, föreslår Skogsstyrelsen (se SKOGEN 10/2018). Förbudet i höjdlägen i norra Svealand och i Norrland bör däremot finnas kvar, men myndigheten vill ha möjlighet att tillåta undantag.

På senare år har användningen av främmande trädslag minskat snabbt. År 2012 var det sju procent, 2017 hade det minskat till mindre än fyra.

SKOGEN 11/2018

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Värmekarta

  Naturvård med ekonomitänk

  FORSKNING. Om man kan skydda skog som är dyr att avverka kan man gynna både ekonomiska och biologiska värden och även undvika konflikter. Forskare vill utveckla en metod att identifiera lämpliga områden.
 • Annons
 • Timmerbil vid mätstation

  Nu kan mer rötved bli massaved

  SYSTEMBYTE. Massavedens nya kvalitetsklasser kan göra dagens energived till massaved. I alla fall i högkonjunktur. På sikt kan det höja virkespriserna.
 • Ulf Rydja

  Klimatguide ger framtidsfrågor en skjuts

  Hur ska man tänka om klimatet och den egna skogen? En tankeväckande möjlighet att få några svar finns med Skogsstyrelsens klimatguide på nätet. SKOGEN testar.
 • Annons
 • Hjälp forskare att rädda asken

  ”Hjälp oss att rädda den utrotningshotade asken”. Nu ber forskare om allmänhetens hjälp att hitta friska träd som behövs för att få fram en ny, frisk askpopulation.
 • Ökad försäljning av limträ

  Limträ tar andelar i byggbranschen trots minskat bostadsbyggande.
 • Annons