Sverige har 29 trädslag – kanske

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Tre olika lindar
Tre av Sveriges 29 trädslag är lindar – från vänster skogslind, parklind och bohuslind.
LAGLUCKA. Skogsvårdslagen säger att ”främmande träd­arter” bara får användas i undantagsfall i skogsbruket. Men, oj – ingen vet vad som är svenskt enligt lagen!

Lagen har mer eller mindre gällt sedan 1979, men utan ­specifikation av vilka trädslag som faktiskt är svenska. Skogsstyrelsen föreslog 2009 att en lista skulle kopplas till lagen, men det rann ut i sanden efter en tvist med Naturvårdsverket som inte tyckte att listan stämde med en luddigare beskrivning i en internationell kon­vention.

Annons
Annons

Nu tar Skogsstyrelsen upp förslaget om en lista igen. Den är nästan likadan som 2009, men hassel har tillkommit. Naturvårdsverket har ifrågasatt ­sibirisk lärk, men Skogsstyrelsen hänvisar till 8 000 år gamla fynd som visar att den en gång var utbredd i landet.

I samma rapport föreslår Skogsstyrelsen att användning av främmande trädslag ska an­mälas sex veckor före sådd eller plantering. I dag anmäls det ofta samtidigt med avverkningen, men det går också att vänta till i sista stund.

Förbudet mot contorta bör tas bort i södra Sverige, på goda marker och när det saknas inhemska härdiga trädslag, föreslår Skogsstyrelsen (se SKOGEN 10/2018). Förbudet i höjdlägen i norra Svealand och i Norrland bör däremot finnas kvar, men myndigheten vill ha möjlighet att tillåta undantag.

På senare år har användningen av främmande trädslag minskat snabbt. År 2012 var det sju procent, 2017 hade det minskat till mindre än fyra.

SKOGEN 11/2018

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och VD
 • Nationella nyckelbiotopsinventeringen upphör

  I riksdagens budgetunderlag saknas pengar till en landsomfattande nyckelbiotopsinventering vilket gör att den nu upphör, meddelar Skogsstyrelsen. Även anslaget som ska ersätta skogsägare vid skydd av skog minskas kraftigt.
 • Annons
 • Ny mässa har fokus på skogsmaskiner

  Nu lanserar Maskinleverantörerna en mässa med fokus på maskiner och utrustning för storskaligt skogsbruk.
 • ”Träbyggande snabbar upp klimatkampen”

  DEBATT  Med tanke på det växande klimathotet och en byggsektor med enormt stort klimatavtryck måste omställningen till hållbart byggande gå snabbare. Både lösningen och kapaciteten finns om vi väljer trä som byggnadsmaterial– naturens klimatsmarta svar på betong, skriver Mikael Eliasson, Svenskt Trä.
 • Annons
 • Lär känna en grangeneral 

  Grangeneral, huggnings- eller PR-ansvarig.  Bakom titlarna finns jägmästarstudenter som enligt traditionen säljer julgranar i Stockholm. Här kan du lära känna dem.
 • Många fåglar i produktionsskogen

  En ny undersökning visar att vissa fågelarter som förknippas med äldre skog och höga naturvärden är vanliga i produktionsskogar.
 • Annons