Sverige – europeisk mästare i kulturlämningar

7 december 2015 En förkrossande majoritet av alla skogliga kulturlämningar i Europa har registrerats i vårt land. En förklaring är att Sverige hunnit mycket, mycket längre än alla andra europeiska länder när det gäller att identifiera och registrera viktiga hänsynskrävande kulturmiljöer/kulturlämningar i skogen. Det skriver Herman Sundqvist, skogschef hos Sveaskog,

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb