Sverige blir värd för skoglig världskongress

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN
I februari kom en delegation från Iufro för att utvärdera Stockholm som kongressvärd. Foto: SLU.
Sveriges lantbruksuniversitet och Sverige vann värdskapet för den skogliga världskongressen Iufro 2024 som samlar 5 000 deltagare från hela världen.

Framtidsanalyser och skogliga innovationer är temat för Iufros världskongress 2024. Kongressen kommer att hållas på Stockholmsmässan med exkursioner i Sverige, övriga Norden och Baltikum, skriver SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

– Sverige och SLU har i dag skogsforskning av yttersta världsklass. Ett svenskt värdskap för Iufros världskongress 2024 ökar möjligheterna att utveckla den svenska skogssektorn, forskningen och utbildningen inom skogs- och miljöfrågor i enlighet med framtidens krav, säger rektor Peter Högberg.

Iufro är en sedan länge en världsomspännande organisation för aktörer inom skoglig forskning. Vart femte år arrangeras kongressen, med mycket stor räckvidd inom skogliga, landskaps- och miljöfrågor. Finalister var denna gång Stockholm, Paris och Moskva.

Värdskapet för kongressen flyttar mellan olika världsdelar och samlar omkring 5 000 delegater från näringsliv, myndigheter, akademi och icke-statliga organisationer. Ministrar, politiker och journalister deltar. Sverige har vid ett tillfälle tidigare varit värd för Iufros världskongress, för snart hundra år sedan, 1929.

– Sverige och Stockholm är väl positionerade för att stå som värd, tillsammans med våra grann­länder. Bakom utnämningen ligger ett framgångsrikt samarbete mellan den svenska, nordiska och baltiska skogssektorn. Grannländerna deltar i form av exkursionsvärdar, samtidigt som det Nordiska ministerrådet stödjer värdskapet, säger Fredrik Ingemarson, koordinator för ansökan hos SLU.

Det nordiska perspektivet på skogsbruk kommer att bli internationellt uppmärksammat i relation till andra perspektiv på skogsbruk och skogshushållning, påpekar SLU.  Den globala utvecklingen inom bland annat produkter, genetik, brandförvaltning, klimat­åtaganden, miljöanalys, urbanisering, certi­fiering, samt ägande- och brukandefrågor av naturresurserna kommer även att uppmärksammas.

Publicerad:
 • Skogssektorn vill utveckla skonsam maskin

  Skogssektorn går samman för att utveckla en skogsmaskin som ger mindre markpåverkan och kan köras större delar av året.
 • Annons
 • Gödslad gran växer dubbelt så snabbt

  Genom att gödsla ung granskog kan tillväxten fördubblas. Det gäller, lite förvånande, även landets norra delar, visar ny forskning.
 • Inger Sandström

  Inger vet hur kultur ska vårdas

  SILVERKVIST. Inger Sandström har sitt främsta fritidsintresse som yrke. Hon är arkeolog som bland annat ger råd om kulturlämningar i skogslandskapet.
 • Annons
 • 11 000 skador efter Alfrida

  Stormen Alfrida den 2 januari  orsakade 11 000 skador i Sverige. Cirka 266 miljoner kronor kommer att betalas ut av försäkringsbolagen, enligt statistik från Svensk Försäkring.
 • Rådig timmerbilsförare räddade tvååring

  När timmerbilen inte gick att stanna styrde han över den tvååriga flickan som klarade sig utan skador. Nu prisas föraren för sin insats.
 • Annons