Sverige blir värd för skoglig världskongress

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN
I februari kom en delegation från Iufro för att utvärdera Stockholm som kongressvärd. Foto: SLU.
Sveriges lantbruksuniversitet och Sverige vann värdskapet för den skogliga världskongressen Iufro 2024 som samlar 5 000 deltagare från hela världen.

Framtidsanalyser och skogliga innovationer är temat för Iufros världskongress 2024. Kongressen kommer att hållas på Stockholmsmässan med exkursioner i Sverige, övriga Norden och Baltikum, skriver SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

– Sverige och SLU har i dag skogsforskning av yttersta världsklass. Ett svenskt värdskap för Iufros världskongress 2024 ökar möjligheterna att utveckla den svenska skogssektorn, forskningen och utbildningen inom skogs- och miljöfrågor i enlighet med framtidens krav, säger rektor Peter Högberg.

Iufro är en sedan länge en världsomspännande organisation för aktörer inom skoglig forskning. Vart femte år arrangeras kongressen, med mycket stor räckvidd inom skogliga, landskaps- och miljöfrågor. Finalister var denna gång Stockholm, Paris och Moskva.

Värdskapet för kongressen flyttar mellan olika världsdelar och samlar omkring 5 000 delegater från näringsliv, myndigheter, akademi och icke-statliga organisationer. Ministrar, politiker och journalister deltar. Sverige har vid ett tillfälle tidigare varit värd för Iufros världskongress, för snart hundra år sedan, 1929.

– Sverige och Stockholm är väl positionerade för att stå som värd, tillsammans med våra grann­länder. Bakom utnämningen ligger ett framgångsrikt samarbete mellan den svenska, nordiska och baltiska skogssektorn. Grannländerna deltar i form av exkursionsvärdar, samtidigt som det Nordiska ministerrådet stödjer värdskapet, säger Fredrik Ingemarson, koordinator för ansökan hos SLU.

Det nordiska perspektivet på skogsbruk kommer att bli internationellt uppmärksammat i relation till andra perspektiv på skogsbruk och skogshushållning, påpekar SLU.  Den globala utvecklingen inom bland annat produkter, genetik, brandförvaltning, klimat­åtaganden, miljöanalys, urbanisering, certi­fiering, samt ägande- och brukandefrågor av naturresurserna kommer även att uppmärksammas.

Publicerad:
 • Skogforsk blir kvar i Sävar

  Kategorier: Skogforsk, Norrbotniabanan
  Norrbotniabanans sträckning drabbar inte Skogsforsk försöksstation i Sävar. Det står klart efter Trafikverkets beslut.
 • Annons
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • Annons
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Nya kriterier för nyckelbiotoper i nordväst

  Skogsstyrelsen har beslutat att det ska ställas högre krav än tidigare för att ett skogsområde ska klassas som nyckelbiotop i nordvästra Sverige.
 • Annons