"Sverige behöver en hjortskadeinventering” 

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Skador orsakade av hjort är ett välkänt problem i Götaland, men även i norr drabbas allt fler skogsägare. Främst av en växande kronhjortsstam. Hur illa det är vet ingen – det finns ingen nationell kartläggning. 
Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»
I dag är det genom älgbetsinventeringen Äbin som alla typer av betesskador kartläggs.
– Äbin visar främst älgskador, men bara i skog som är mellan en och fyra meter hög. Hjort gnager bark i äldre skog. Det saknas dock en nationell kartläggning av omfattningen, säger Christer Kalén som är viltspecialist på Skogsstyrelsen.
Men det kan bli ändring, åtminstone på sikt. 
– Under året kommer vi att börja utveckla en metod för inventering av viltets skador på bark i äldre skogar, säger han. 
När en sådan metod kan tänkas vara klar går dock inte att svara på än, enligt Christer Kalén.
– Någon storskalig finansiering är inte klar ännu, men vi kommer att genomföra en pilotstudie under hösten. 
Kunskapen om hjortbetesskador i äldre skog är enligt Christer Kalén ännu så länge mest anekdotisk. 
– Vad vi vet är att enskilda bestånd kan drabbas väldigt hårt. Hjortar tycks varva lättsmälta föda från åkern, som raps och baljväxter, med att gnaga bark i intilliggande skogar, säger han. 
I södra Sverige är det både kron- och dovhjort som skapar problem. I norr handlar det om kronhjort. Magnus Kristoffersson är Skogsstyrelsens regionsamordnare för Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. 
– Under de senaste åren har vi fått fler skaderapporter från markägare och barkgnagsskador nämns oftare i avverkningsanmälningarna. Att kronhjortsstammen är utbredd i Västerbotten är känt sedan länge, men nu sker en ökning också i Jämtland och Västernorrland, säger han. 
Med kronhjort kommer inte bara skador på äldre skog. 
– Barkgnagandet kan också bidra till ökad känslighet för röta, vilket innebär att hela trädet kan drabbas. Det kan leda till att hela bestånd får avverkas i förtid för att rädda virkesvärdet, säger han. 
Ett problem, anser han, är att kronhjort är ett nytt vilt för norra Sverige.  
– Det gör att vi saknar kunskap. Hjortens betesskador förväxlas ofta med skador orsakade av älg. Vi behöver veta mer om regionala skillnader. Hjorten rör sig sannolikt annorlunda här i det snötäckta norr, säger han. 
Magnus Kristoffersson vill gärna att drabbade skogsägare hör av sig till Skogsstyrelsen. 
– Markägares erfarenheter kan vara till stor hjälp för oss så att vi kan bygga upp nya metoder för kartläggning av hjortbetesskador, säger han. 
 
UR SKOGEN 8 / 2021
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons