Svenska folkets granvanor avslöjade

19 januari 2010 Åtminstone 13 % av julgranarna som stod i de svenska hemmen julen 2009 kan ha varit stulna. Cirka 400 000 stycken!

Det visar en enkät som Skogssverige på Internet har gjort. 908 personer svarade.

Närmare hälften av dem som stjäl en gran säger sig ta hänsyn till skogsägaren när de tar en gran. Det innebär t.ex att man inte tar en gran så det lämnas en stor lucka i planteringen

I norra Sverige uppger mer än hälften av dem som svarat att de någon gång stulit en gran. Rikssnittet är något lägre.

Storstadsbor tenderar oftare än andra (enligt denna undersökning) att ta en stor gran, såga av toppen och lämna kvar resten i skogen.

Mindre än 20 % köper gran av gransäljare. Närmare 40 % hugger själva i egen skog eller i annans skog – med tillstånd.

BE

Ladda ner undersökningen här»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb