Svensk skogslagstiftning anmäls till EU

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bengt Ek.
Naturskyddsföreningen anmäler Sverige till EU-kommissionen. Den svenska skogslagstiftningen strider mot EU-rätten, enligt anmälan.

Föreningen anser bland annat det är skogsbrukets påverkan på fridlysta arter som står i strid med EU-rätten. Som stöd för detta hänvisas till en dom i EU-domstolen förra året.

Annons
Annons

 Naturskyddsföreningen har dock krävt en justering av lagen i flera år.

”Varken politiker eller myndigheter verkar vilja göra vad som krävs för att Sverige ska leva upp till EU:s regelverk. Nu hoppas vi att EU-kommissionen kan få beslutsfattarna i Sverige att ta EU-rätten på allvar” säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Naturskyddsföreningens klagomål till EU-kommissionen handlar bland annat om att Sverige anses sakna ett systematiskt skydd för arter. EU-rätten kräver förebyggande och sammanhängande åtgärder. ”Det räcker inte att Sverige enbart har skrivit in att förbuden mot att exempelvis döda arter eller förstöra deras bon enligt EU:s naturvårdsdirektiv i lagstiftningen, vilket är fallet i dag”, skriver man.

Vidare klagas över brister i Skogsstyrelsens föreskrifter om skydd för fåglar och andra arterFöreskrifterna gäller endast hotade fåglar, trots alla EU:s fågeldirektiv gäller alla fåglar, skriver föreningen. Enligt dem får alltså inga fåglar störas, dödas eller få sina ägg förstörda. Vidare anser de att Skogsstyrelsen krav är otillräckliga beträffande skador på fridlysta arter. Att myndigheten bara kräver att skada förhindras eller begränsas strider mot EU-rätten, anser Naturskyddsföreningen.

Man ser också brister i hur avverkningar i Natura 2000-områden granskas. Skogsstyrelsens nya automatgranskning riskerar att avverkningarna aldrig prövas enligt Natura 2000-bestämmelserna, hävdar föreningen.

Slutligen framförs klagomål över brister i talerätten. Miljöorganisationer kan inte överklaga beslut om hänsyn till arter som har meddelats med stöd av skogsvårdslagen, vilket står i strid med bland annat EU:s grundlagar, anser Naturskyddsföreningen.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • KD: Vi vill förändra EU:s landsbygdspolitik

  SKOGENdebatt. Kristdemokraterna vill se ett skifte i hur EU bedriver politik inom en lång rad områden som påverkar svensk landsbygd. Skogsbruket är ett exempel, skriver Sara Skyttedal och Carl-Wiktor Svensson.
 • Annons
 • Viltskötsel i Skogspodden

  I avsnitt 93 träffar Skogspodden Sebastian Helgée som är ordförande i Vimmerby östra älg- och kronskötselområde. Det samtalas en massa om viltförvaltning i kombination med skogsskötsel.
 • Höstexkursion med hjärtefråga

  Föreningen Skogens Höstexkursion går till generalsekreterare Johan Larssons hemtrakter. Han berättar vad han tycker gör årets exkursion spännande.
 • Annons
 • Ökat virkesvärde åts upp av kostnader

  Det ökade virkesvärdet åts upp av ökade skogsbrukskostnader. Det visar Skogforsks skogsbruksindex för 2021.
 • Med ny teknik kommer nya gränser

  SKOGENdebatt. Föreningen Skogens generalsekreterare reflekterar över glädjande framgångsvågor av ny teknik. Och hur trist det kan vara att börja prata begränsningar. Men någon behöver ändå lyfta frågan: Hur många kolbottnar ska vi bevara?
 • Annons