Svensk industri skakas av höjda exporttullar

23 februari 2007 Om Ryssland fortsätter höjningarna av exporttullen på rundvirke kommer svenska fabriker att lägga ned. Skogsindustrierna var bekymrade när de uppvaktade handelsminister Sten Tolgfors, skriver Gefle Dagblad.

Svensk industri skakas av höjda exporttullar

Den nya ryska exportskatten kommer att stoppa hela virkesimporten till Östersjöländerna. 20 miljoner kubikmeter råvara motsvarar all förbrukning i Stora Ensos, Holmens och Billeruds svenska industrier. I förlängningen betyder det nedläggning av svenska industrier och dyrare virke för de industrier som finns kvar, menar Skogsindustrierna.

Nu vill Skogsindustrierna att en särskild arbetsgrupp bildas med utrikes-, närings- och jordbruksdepartementen tillsammans med skogsindustrierna. Gruppen ska komma med förslag på hur Sverige ska förmå EU att ta upp exportskatten i förhandlingarna om Rysslands WTO-medlemskap. Gruppen ska också komma med förslag på hur man ska kunna öka tillväxten och avverkningen i den svenska skogen.

Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb