Sven Erik Hammar mottar årets skogspris

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar har av Föreningen Skogen utsetts till årets mottagare av Greve Carl Bernadottes Skogspris.

Sven Erik får priset för att han "i en orolig tid för Sveriges landsbygd skapar engagemang bland landets skogsägare och respekt i omvärlden för vad skogsbrukare kan bidra med om deras drivkrafter tas tillvara" skriver Föreningen Skogen i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Den 17 april tar han emot priset av kung Carl XVI Gustaf under Skogsnäringsveckan. 

– Sven Erik är ordförande för LRF Skogsägarna. Men han är också en fjällbygdens man, uppvuxen med skogsbruk, jordbruk, jakt och fiske. Både på hemmaplan och nationellt har Sven Erik visat att det går att hitta samförstånd som gagnar alla intressen. Det gäller inte minst sysselsättning, turism, sociala värden, mångfald och rennäring. Ansvarsfull och påläst visar han kraftfullt hur skogsbruket kan bidra – om man bara tar vara på skogsägarnas inneboende drivkrafter, säger Bengt Ek, vd Föreningen Skogen.

I motiveringen till priset står bland annat:

”Med sin bakgrund i fjällbygdens kultur, skogsbruk, jakt och fiske är skogsägaren Sven Erik Hammar en stark drivkraft inom familjeskogsbruket. Ansvarsfull, uthållig, påläst och orädd samverkar han, för närvarande som ordförande i LRF Skogsägarna, med andra samhällsintressen för att skapa dialog och bygga helhetslösningar. Han har varit en avgörande person för sådana lösningar inom en rad olika områden som inte minst stärker just landsbygden – från ökad sysselsättning, virkesproduktion och fjällturism till utveckling av skogens sociala värden och samverkan med rennäringen”.

Fakta om Föreningen Skogen: en ideell och obunden medlemsorganisation med 8 600 medlemmar. Många av föreningens medlemmar är skogsägare eller arbetar på andra sätt med skogsbruk eller skogens produkter. Varje år uppmärksammas personer som gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna. Föreningen Skogens styrelse har i uppdrag att dela ut Greve Carl Bernadottes skogspris till person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster. Priset består av en medalj och ett penningbelopp.

Publicerad:
 • "Smart skifte från fossilt till förnybart minskar utsläppen"

  DEBATT. Nej Magnus Nilsson, vattensängsmetaforen för EU:s utsläppshandel stämmer inte. Om utsläppen sjunker i en del av EU så stiger de inte i en annan del, skriver representanter för bland annat akademi och klimatinnovation i en replik.
 • Annons
 • En andra barkborrevåg sveper fram

  Kategorier: granbarkborren
  Istället för att övervintra angriper barkborrarna träd. En andra våg av angrepp sveper över södra och mellersta Sverige, enligt Skogsstyrelsen.
 • Virkesstudion kör igång

  Virkesstudion är tillbaks efter sommarpausen. I avsnitt 15 diskuteras det avvaktande läget på virkesmarknaden.
 • Annons
 • "Skifte från fossilt till förnybart minskar inte utsläppen"

  Kategorier: debatt, Magnus Nilsson
  DEBATT. Rätt skött kan skogen leverera råvaror utan att det spär på växthuseffekten. Men när skogsnäringen hävdar att ett ökat virkesuttag skulle dämpa växthuseffekten, då är man ute på hal is, skriver Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker.
 • Ökat intresse för avverkning i juli

  Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på nio år. En orsak kan vara skadeangreppen av granbarkborre.
 • Annons