Sveaskogs naturvård under luppen

8 mars 2007 En oberoende granskning ger höga betyg för naturhänsynen vid Sveaskogs avverkningar på egen mark i Norrbotten, menar Sveaskog. Men Naturskyddsföreningen i Norrbotten är av motsatt åsikt.

94 procent helt godkänt, 5 procent vissa brister och 1 procent underkänt blev resultatet när Foran Sverige AB och Svensk SkogsCertifiering granskade 186 skogsområden på Sveaskogs marker.

— Resultatet i granskningen är glädjande eftersom det visar att Sveaskog har en hög kvalitet i vår naturhänsyn, säger Olof Johansson, Sveaskogs miljöchef.

Lita inte på resultaten, de stämmer inte med verkligheten menar Naturskyddsföreningen och riktar skarp kritik mot Sveaskog. Naturskyddsföreningen har inventerat två områden där granskarna har gett klartecken för avverkning. Områdena innehåller hotade arter och borde inte avverkas menar man.

— I det här läget finns ingen anledning att lita på att bedömningen av de resterande oavverkade skogarna eller överhuvudtaget på innehållet i hela rapporten, säger länsordförande Virpi Räsänen.

Läs Sveaskogs kommentar och utredningen i sin helhet»
Här hittar du Naturskyddsföreningens kritik »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb