Sveaskogs entreprenörsråd startar

12 mars 2010 Effektivisering, ny teknik och smartare metoder för gallring och avverkning. Det var några stående punkter på dagordningen när Sveaskogs nystartade entreprenörsråd träffades.

Entreprenörsrådet i Bergslagen bildades för några veckor sedan. Åtta entreprenörer har nu deltagit och de representerar olika former av entreprenadverksamhet, till exempel gallring, slutavverkning och biobränsleuttag.

– Vi hoppas kunna identifiera och lösa en del problem vi har med maskintillverkare och servicelämnare. Ett entreprenörsråd är ett steg i rätt riktning, säger en av entreprenörerna i rådet, Mikael Larsson på Team Jord & Skog AB.

– Vi känner att vi kan lära av varandra och att entreprenörerna har glädje av att träffas. Många i branschen är teknikintresserade så det blir mycket diskussioner kring ny teknik och metodutveckling, säger Jonas Gustafsson, produktionstekniker på Sveaskog.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb