Sveaskogar blir naturreservat

7 november 2006 Sveaskog säljer 2 685 skogsmark till Naturvårdsverket. Där kan 38 nya naturreservat bildas i 22 kommuner.

När Naturvårdsverkets och länsstyrelsena 2004 och 2005 inventerade naturvärden på statlig skogsmark blev resultatet att 230 000 hektar av bolagets marker ska bilda naturreservat. Naturvårdsverket köper markerna vid reservatsbildningen.

Under 2004 och 2005 sålde Sveaskog 5 347 hektar till Naturvårdsverket. Förhandlingar pågår om ytterligare förvärv.

– Det är flera mycket värdefulla skogar som vi kan bevara för framtiden tack vare förvärven från Sveaskog, konstaterar äger Bo Lundin, chef för Områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket.

Här hittar du listan över alla 38 skogarna: http://www.sveaskog.se/templates/PageExt____13064.aspx

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb