Sveaskog vill ge ersättningsmark ur försäljningsprogram

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Sveaskog.
Sveaskog är positiva till att använda arealer ur sitt markförsäljningsprogram som ersättningsmark till ägare av fjällnära skog, enligt deras remissvar till skogsutredningen.
Det handlar om den mark som riksdagen tidigare gett Sveaskog i uppdrag att sälja. Bolaget är alltså positivt till att istället använda den som ersättningsmark till markägare som formellt skyddar sin skog i fjällnära områden. Men Sveaskog vill också ges möjlighet att förvärva mer skog för ändamålet.
Deras remissvar inriktas på just förslaget om ersättningsmark. Ytterligare frågor som står i fokus är de om utökat formellt skydd och ombildning av ekoparker till nationalparker.
”För att kunna bedriva ett kraftfullt naturvårdsarbete och verka som föredöme i sin bransch pekar Sveaskog på vikten av att fortsatt äga de naturvårdsavsättningar bolaget gjort för frivilligt och formellt skydd. Det gäller inte minst bolagets ekoparker som skogsutredningen betecknar som en framgång för utvecklingen av natur- och kulturvärden och potentialen för friluftsliv”, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.
Det statsägda skogsbolaget delar skogsutredningens syn på att frivillighet ska utgöra grunden för skogsskydd.  
Sveaskog anser också att nyckelbiotopsbegreppet bör finnas kvar och vidareutvecklas. 
”Det är ett begrepp med fortsatt värde i naturvårdsarbetet. Sveaskog ser det som angeläget att Skogsstyrelsen även i fortsättningen äger definitionen och inventeringsmetodiken för nyckelbiotoper. Sveaskog anser därför att stöd i rättsordningen bör tillskapas för Skogsstyrelsens fortsatta inventering av nyckelbiotoper”, skriver bolaget.
 

 

Annons
Annons

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Kraftiga skogsbränder kan öka kolupptag

  Kategorier: skogsbränder, kolupptag
  Skogen som växer upp efter en skogsbrand kan, under vissa förhållanden, kompensera för brandens kolutsläpp, enligt amerikanska klimatforskare.
 • Annons
 • Drifttid upp, prestation ned

  Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
 • Fossilfritt hela vägen till kund

  Södra lanserar nu produkter där ingen fossil energi använts vare sig inom framställning eller transport.
 • Annons
 • ”Produktivitet får inte gå ut över kvalitet”

  När kraven på lönsamhet, produktivitet och hänsyn ska samsas är det upp till entreprenören och ytterst maskinföraren att lösa ekvationen. Just produktivitet är ett laddat ord och många vill hellre prata om kvalitet.
 • Ny klassning av bränsleved

  Den 13 september inför Biometria klassning av bränsleved i två klasser, prima och utskott.
 • Annons