Sveaskog vill basa mera i Piteå

7 oktober 2009 Sveaskog vill köpa mark och byggnader på Lövholmen av Setra Group.

Sveaskog planerar att etablera en bas i Piteå för företagets fortsatta utvecklingsinsatser inom bioenergi.
– Industritomten på Lövholmen har en strategiskt intressant placering för Sveaskog. Vi avser att etablera en terminal för Sveaskogs växande biobränsleaffär på Lövholmen, meddelar Sveaskogs VD Gunnar Olofsson.

Sveaskog avser även att satsa mer på utvecklingen av skogsbaserade drivmedel i Piteå.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb