Sveaskog summerar skogsförsäljningar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sveaskog genomförde 52 affärer på sammanlagt 13 800 hektar år 2017. Affärerna gav en intäkt på 190 miljoner kronor.

”Resultatet år 2017 överträffade våra förväntningar, mycket tack vare att vi i några större affärer lyckades hitta flera intresserade köpare. Huvuddelen av utbudet har legat i de västliga delarna av Norrlands inland”, säger Viveka Beckeman, chef för Stab juridik och fastigheter på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Prisutvecklingen på skogsfastigheter under år 2017 har varit stabil i norra Sverige. Efter några år med vikande priser tenderar de nu att öka i norr.  I mellersta och södra Sverige har en positiv utveckling av fastighetspriserna märkts. Priset per skogskubikmeter var cirka 100 procent högre i södra Sverige än i norra Sverige

”Detta motiveras inte av virkespriser eller skogens produktionsförmåga utan påverkas mer av begränsat lokalt utbud i relation till intresset från köpstarka grupper att investera i skogsegendomar. Det blir intressant att se prisutvecklingen för skogsfastigheter under 2018 inom storstadsnära områden. Den prisnedgång som sker för bostadspriserna kan ha en viss smittoeffekt”, säger Sören Åhlund, fastighetsansvarig för Sveaskog i norra Sverige.

Riksdagen beslutade att Sveaskog med start år 2002 ska avyttra tio procent av sitt skogsinnehav för att stärka enskilt skogsbruk. I och med försäljningen år 2017 har Sveaskog nu sålt 8,35 procent av sitt markinnehav.

Under mars månad startar försäljningen av 2018 års utbud.

Annons
Annons

 

Publicerad:
 • Därför får de Föreningen Skogens priser

  Föreningen Skogens pristagare uppmärksammades på Forum för bioekonomi idag där de även fick motta gratulationer av Kung Carl XVI Gustaf. Här kan du läsa motiveringarna.
 • Annons
 • Trävaror lyfte Södras första kvartal

  Ökade priser på sågade trävaror gav Södras rörelseresultat för första kvartalet ett kraftigt uppsving.
 • Håll koll på lastbilens brandskydd

  Om en timmerbil drabbas av brand utan att ha rätt släckningsutrustning är det inte säkert att försäkringen gäller. Medvetenheten om detta, och brandskyddsnormer överhuvudtaget, varierar, enligt Dafo Vehicle som utvecklar släckningssystem.
 • Annons
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Annons