Sveaskog satsar en miljard på naturvård

1 november 2007 Sveaskog avsätter 300 000 hektar naturvårdsskogar. Kostnad: 1 miljard kronor. Målet är att utveckla fler lövskogar och bevara gammelskog av gran och tall.

Sveaskog satsar en miljard på naturvård

Satsningen innebär att 200 000 hektar gamla gran- och tallskogar och 100 000 hektar lövskogar undantas från skogsbruk. Bortfallet av avverkningsvolymer, minus ersättning för naturreservat kostar företaget drygt 1 miljard kronor.

– Investeringen är viktig. Den innebär att vi når vårt miljömål att använda 20% av Sveaskogs produktiva skogsmark för naturvård, säger Gunnar Olofsson, vd för Sveaskog.

Utöver naturvårdsskogarna sätter Sveaskog av 175 000 hektar i 36 ekoparker, 25 000 hektar i forma av gamla träd, kantzoner och trädgrupper vid avverkning. Den totala naturvårdsareal uppgår till 650 000 hektar.

Här hittar du en naturskog nära dig »

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb