Sveaskog säljer skogsfastigheter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sveaskog säljer en skogsegendom på 180 hektar med sjöar i Tjärnheden-landskapet i Skatträsk, Arvidsjaur.
Sveaskog säljer på 20 skogsfastigheter på totalt 10 400 hektar runt om i Sverige.

Det totala försäljningsvärdet är l cirka 136 miljoner kronor.

Annons
Annons

Objekten finns från Katrineholm i syd till Kiruna i norr. Tyngdpunkten av markförsäljningen ligger i Norrland, men objekt finns även till försäljning i Stockholms län.

Ett av objekten i Stockholm är en fastighet i Björkboda, Norrtälje. Det är en skogsegendom som även ingår i kommunens översiktsplan för etablering av industriverksamhet. Egendomen är välarronderad i ett skifte med gräns mot väg och starkströmsledning i direkt  anslutning. Skogsbestånden domineras av tall och gran med lövinslag.

Ett annat objekt är Tjärnheden i Skatträsk, Arvidsjaur. En sammanhängande skogsegendom på cirka 180 hektar med sjöar. Skogen består till stor del av tall. Den produktiva skogsmarken är cirka 96 hektar med ett virkesförråd på cirka 10 600 skogskubikmeter.   

Många av objekten har en årlig organiskt tillväxt på minst 4 procent. 

Aktuella fastigheter till salu: https://www.sveaskog.se/fastigheter-till-salu/till-salu-just-nu/

Fakta 
Merparten av Sveaskogs markaffärer sker inom markförsäljningsprogrammet som är beslutat av Sveriges riksdag med syfte att stärka det enskilda skogsbruket. Riksdagsbeslutet innebär att Sveaskog ska avyttra tio procent av den areal företaget hade vid bolagets bildande år 2002.

 

 

 

Publicerad:
 • Monteringshall Rottne

  Rottne siktar på dubbel kapacitet

  Kategorier: teknik, skogsmaskiner, Rottne
  MASKINER. Rottne Industri satsar på att om sex år kunna tillverka 300 skogsmaskiner per år i sin fabrik i orten Rottne norr om Växjö.
 • Annons
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Annons
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Annons