Sveaskog säljer skogsfastigheter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sveaskog säljer en skogsegendom på 180 hektar med sjöar i Tjärnheden-landskapet i Skatträsk, Arvidsjaur.
Sveaskog säljer på 20 skogsfastigheter på totalt 10 400 hektar runt om i Sverige.

Det totala försäljningsvärdet är l cirka 136 miljoner kronor.

Annons
Annons

Objekten finns från Katrineholm i syd till Kiruna i norr. Tyngdpunkten av markförsäljningen ligger i Norrland, men objekt finns även till försäljning i Stockholms län.

Ett av objekten i Stockholm är en fastighet i Björkboda, Norrtälje. Det är en skogsegendom som även ingår i kommunens översiktsplan för etablering av industriverksamhet. Egendomen är välarronderad i ett skifte med gräns mot väg och starkströmsledning i direkt  anslutning. Skogsbestånden domineras av tall och gran med lövinslag.

Ett annat objekt är Tjärnheden i Skatträsk, Arvidsjaur. En sammanhängande skogsegendom på cirka 180 hektar med sjöar. Skogen består till stor del av tall. Den produktiva skogsmarken är cirka 96 hektar med ett virkesförråd på cirka 10 600 skogskubikmeter.   

Många av objekten har en årlig organiskt tillväxt på minst 4 procent. 

Aktuella fastigheter till salu: https://www.sveaskog.se/fastigheter-till-salu/till-salu-just-nu/

Fakta 
Merparten av Sveaskogs markaffärer sker inom markförsäljningsprogrammet som är beslutat av Sveriges riksdag med syfte att stärka det enskilda skogsbruket. Riksdagsbeslutet innebär att Sveaskog ska avyttra tio procent av den areal företaget hade vid bolagets bildande år 2002.

 

 

 

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons
 • Ny FSC-standard senareläggs

  Kategorier: FSC Sverige, FSC-standard
  Skogscertifieringsorganet FSC Sverige flyttar fram startdatum för sin nya skogsbruksstandard till den första september. Ytterligare förskjutningar kan bli aktuella om coronakrisen blir långvarig.
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons