Sveaskog lämnar jättekampanj

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild.
Sveaskog har beslutat att lämna kampanjen Svenska Skogen när gällande avtal upphör i juni 2022.
Beslutet grundar sig i bolagets nya långsiktiga inriktning, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.
”Sveaskog har ett större fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning tillsammans med ett fortsatt starkt fokus på leveransförmåga och ökad tillväxt i skogen”, skriver bolaget.
Per Matses, vd för Sveaskog, kommenterar:
”Vår nya inriktning innebär att vi kommer att prioritera kommunikationsinsatser utifrån vår egen kärnverksamhet, skogsbruket. Efter en process under hösten har vi nu beslutat att lämna initiativet”, säger han.
 
KUNSKAPSSPRIDARE
Svenska Skogen beskriver sig som ett initiativ för att sprida kunskap om skogen. Bakom det står bland annat LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Bergvik Skog och Sveaskog,.
När Dagens nyheter granskade skogsbruket i en serie artiklar nyligen ifrågasattes bland annat om statliga Sveaskog bör vara med och driva en reklamkampanj med ett ”omtvistat budskap”, det vill säga att brukad skog gör störst klimatnytta.
Fram till 2019 hade Svenska Skogen lagt 135 miljoner kronor på affischer i lokaltrafik, tidningsannonser och filmer.
Kampanjen bekostas av alla skogsägare genom ett avdrag på 40 öre per kubikmeter vid virkesförsäljning.
Publicerad:
 • Därför får de Föreningen Skogens priser

  Föreningen Skogens pristagare uppmärksammades på Forum för bioekonomi idag där de även fick motta gratulationer av Kung Carl XVI Gustaf. Här kan du läsa motiveringarna.
 • Annons
 • Trävaror lyfte Södras första kvartal

  Ökade priser på sågade trävaror gav Södras rörelseresultat för första kvartalet ett kraftigt uppsving.
 • Håll koll på lastbilens brandskydd

  Om en timmerbil drabbas av brand utan att ha rätt släckningsutrustning är det inte säkert att försäkringen gäller. Medvetenheten om detta, och brandskyddsnormer överhuvudtaget, varierar, enligt Dafo Vehicle som utvecklar släckningssystem.
 • Annons
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Annons