Sveaskog inrättar 3 nya ekoparker

2 november 2007

I ekoparken Tranuberg i Dalarna avsätts drygt 6 000 hektar med framförallt gammelskog av tall.

Ekoparken Maunuvaara,ligger tre mil från Tärendö, Norrbotten. Området omfattar 4 139 hektar med mest gamla, relativt glesa och artrika granskogar med inslag av björk.

Ekoparken Varjisån i Norrbotten är en avknoppning från ekoparken Piteälven/Varjisån som delats i två områden.

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb