Sveaskog gör stödpaket för entreprenörer

6 april 2020 Sveaskog har tagit fram ett stödpaket åt sina entreprenörer med anledning av coronapandemin.

Sveaskog gör stödpaket för entreprenörer

Paketet ska ge förutsättningar för bolagets entreprenörer inom avverkning, skogsvård och transport att klara sitt företagande i pandemin.

”I den nu uppkomna situationen är det särskilt viktigt att entreprenörer får stöd inom ekonomi- och personalfrågor. Vi kommer bland annat att förkorta betalningstiderna på fakturor tillfälligt, från 30 till 10 dagar, och erbjuda våra entreprenörer möjlighet att nyttja våra kanaler för rekrytering”, säger Mats Oja, inköpschef på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Den förkortade betalningstiden gäller på fakturor från och med den 13 april.

Sveaskog kommer att stödja entreprenörerna i deras rekrytering av exempelvis säsongsanställda som ofta kommer från andra länder. De ställs inför nya utmaningar när rörligheten över landsgränser påverkats av coronapandemin, skriver bolaget.

”Vår ambition och avsikt är att prioritera och genomföra planerad plantering 2020, även om merkostnader kan komma att uppstå”, säger Mats Oja.

Paketet kommer att utvecklas och kan byggas på ytterligare, beroende på hur pandemin fortskrider.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb