Svavelreglerna? Det blev värre!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. 1 januari trädde de nya reglerna för svavel i fartygsbränsle i kraft. Vad har hänt sedan dess? Tja, solen fortsätter att gå upp. Men vad ansvariga inte ser är vad som inte händer. Investeringar som inte sker här, utan någon annanstans. Svenska företag måste nu räkna med dubbla bränslekostnaderna jämfört med konkurrenterna, skriver Björn Lyngfelt, styrelseledamot i Föreningen Skogen.

I Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen får fartyg inte använda bränsle med mer än 0,1 % svavel. Utanför detta område använder fartyg bränsle med 4 % svavel.

Annons
Annons

Skogsindustrin i Sverige och Finland, liksom andra industrier som exporterar eller importerar produkter eller råvaror i stora mängder protesterade. Våra konkurrenter på den europeiska kontinenten eller i Nord- och Sydamerika gnuggade händerna.

Nu har vi levt med de här reglerna i drygt ett år och vad har hänt? Oljepriset har mer än halverats, så transportkostnaderna har sjunkit över hela världen. Men skillnaden i pris mellan den tunga bunkerolja som fartygen på världshaven får använda och den miljödiesel som måste användas i de nordiska farvattnen är faktiskt större än vad vi befarade. Skillnaden är runt 100 %, det vill säga det bränsle som fartyg som ska frakta svenska trävaror och svenskt papper är dubbelt så dyrt som våra konkurrenters.  Konkurrenskraft är en relativ-sport. De absoluta talen är inte så viktiga. Det är hur du står dig i relation till konkurrenterna som är viktigt. Det är som att bli jagad av ett lejon. Du behöver inte springa fortare än lejonet. Du behöver bara springa fortare än den andra killen.

Ett ton massa från Buenos Aires är nu billigare i Rotterdam än ett ton massa från Sundsvall. Och svavelutsläppen är 400 gånger större. Det regelverk som infördes med miljöargument, subventionerar utsläpp av svavel.

Men, kan ansvariga politiker resonera, det gick ju bra. Ingen har dött. Solen går upp på morgonen. Skogsindustrin finns kvar med sina fabriker.

Nja, en hel del har faktiskt hänt. Under året har pappersmaskiner stängts och anställda sagts upp.

Ansvariga politiker kan då invända att det beror ju på papperspriser, på läsplattor och på minskat tidningsläsande.

Nja, men konkurrenskraften bestämmer var pappersmaskiner stängs någonstans.

Och vad ansvariga inte ser är kanske det allra allvarligaste, vad som inte händer. Investeringar som inte blir av. Satsningar som inte sker. Eller som sker någon annanstans.

Björn Lyngfelt, styrelseledamot i Föreningen Skogen.När företagen räknar på en investering i Sverige, så måste de ta hänsyn till att bränslekostnaden för att transportera vad som än ska tillverkas, blir dubbelt så hög som för konkurrenterna. Denna kostnadsnackdel drabbar varje ton som tillverkas under fabrikens existens – eller i varje fall avskrivningstid. Denna kostnadsnackdel är förödande för investeringskalkyler.

Svavelrestriktionerna slår inte lika hårt mot svensk skogsindustri som befarat. De slår betydligt hårdare.

Björn Lyngfelt, Föreningen Skogen

Publicerad:
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons
 • Jacob Edlund, Biometria

  Kritiserade mätmetoden dominerar fortfarande

  MATRISFUB. Ett år senare har fortfarande inget av sågverken börjat använda den nya formen av topp-rot-mätning som Biometria rekommenderar. Matriserna är fortfarande kvar.
 • Baltspecial i Virkesstudion 

  I avsnitt 17 av Virkesstudion står den baltiska virkesmarknaden i fokus.
 • Annons