Svår konst att plocka träd

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
I SKOGEN nummer 9-12 upprepades tyvärr ledaren från förra numret. Här är den aktuella ledarspalten.


Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

Plockhuggning, luckor, blandskog. Att satsa på alternativ skogsskötsel är ungefär som att korka upp en gammal Château Lafite Rothschild. Man tar sig tid, man är intresserad, en kännare – och man njuter. De som söker alternativ till slutavverkning-harvning-granplantering är ännu ganska få men intresset har tagit fart, och Skogsstyrelsen tror i ett pressmeddelande att de kommer att bli fler. Det är nog ingen vild gissning.

Annons
Annons

I det här numret av SKOGEN besöker vi några skogsbrukare som redan är i gång. Skogsägaren Hans i Hässleholm rekommenderar ogenerat små skogsägare att plockhugga. Inge i Småland odlar lövblandskog. Forskaren Roland sköter stubbskott i uppländska alkärr när han inte hugger luckor i granskogen.

Särskilt kontinuitetsskogsbruket seglar i medvind och företrädare för näringsliv och skogspolitik kommer efter hand att omfamna det nya inslaget mer och mer. Säkert kommer det också att få kosta några miljoner kubikmeters årlig avverkning på lång sikt. Alternativ skötsel är på allvar på väg in i vår skog.

Men om detta skogliga finlir är som ett gott vin så har det alltid funnits skogsbrukare som svept det som en a-lagare häller i sig en Vino Tinto på torget. Utan tid, kunskap och lite finess blir det inget vidare. Och det där med kunskap är svårt när forskningen ligger på efterkälken.

Ändå ligger det nära till hands att tänka på den där forskningsrapporten från 2008 där man följde upp gamla försök som lagts ut av Naturkulturs fader Mats Hagner. Ytorna var olika hårt huggna och det var de grova träden som plockades ut. Efter 11 – 15 år hade hälften av försöksytorna LÄGRE virkesvolym än direkt efter avverkningen. Mest berodde det på vinden. Dessutom hade så mycket som mellan sju och 18 procent av träden avverkningsskador. Plantorna som sattes i mossan under de plockhuggna träden växte inte heller något vidare om jag minns rätt. Alternativ skogsskötsel är inte så enkel.

Utifrån en enda försöksserie ska man verkligen inte förkasta den uppsjö av möjligheter som skogsskötseln rymmer. Men den påminner om en viktig sak. Ett misslyckat plockskogsbruk behöver inte bara slå mot skogsindustrins och därmed nationens intresse. Det kan också slå hårt mot den enskilde skogsägaren. Storm, snö och dålig föryngring. Tillvaron är tuff nog för dem som sköter skogen traditionellt. Den kan vara ännu tuffare mot dem som prövar något nytt.

Men det är bara en brasklapp. Läs vidare i tidningen om dem som går egna vägar i skogen. Vad vet jag, alla kanske inte blir rika. Men de är ändå entusiastiska.

SKOGEN 9/2012

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • ”Staten kan inte göra markägaren till motståndare”

  Centern föreslog nyligen att åldersgränsen för slutavverkning ska slopas. Det blev en tydlig markör för hur långt ifrån Miljöpartiet de står. Här förklarar Centern varför de anser att det behövs regellättnader, inte minst för att naturvården ska fungera.
 • Annons
 • "Varför är det så tyst om intensivodling?"

  Kategorier: debatt, Altinget
  Varför är det så tyst om intensivodling i kombination med ökade avsättningar för biologisk mångfald? Det undrar Nippe Hylander, Staffan Laestadius och Sten B Nilsson i en debattartikel i Altinget
 • ”Absurt tillåta skövling av skogar med fridlysta arter"

   I dag är det förbjudet för en individ att plocka fridlysta arter samtidigt som samma skogar får skövlas. Dessutom besöker myndigheterna endast fem procent av skogarna före avverkning. Det är absurt, anser Miljöpartiet.
 • Annons
 • Två män i sågskyddskläder ser på när träd fälls

  Naturvårdsgallring kan gynna mångfalden

  FORSKNING. Biobränsleuttag kan kombineras med naturvård. Ekprojektet har forskat kring naturvårdsgallring i ekrik blandskog i snart 20 år och visar att metoden kan gynna mångfalden.
 • Virkesstudion #18: ”Konkurrensutsätt virket”

  I det senaste avsnittet av Virkesstudion analyserar Carl Johan Moberg och Per Hedberg vilka effekter granbarkborren kommer att få på virkesmarknaden.
 • Annons