Svalare huggardräkter på gång?

26 juni 2008 Under pressande varma sommardagar kan det vara frestande att strunta i säkerhetskläderna när man hugger manuellt. Men kläderna kanske kan bli svalare i framtiden. Konfektionsföretaget Taiga i Varberg kommer nu att, som första företag i världen, ta fram en webbaserad beräkningsmodell för personer som arbetar med skyddskläder i varma miljöer.

I satsningen ingår också att utveckla en ny internationell standard för dessa beräkningar. Arbetet sker i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. Taiga planerar även att bygga en värmekammare, där företag ska kunna prova och testa kläder under olika klimatförhållanden.

De flesta som använder skyddskläder riskerar att bli för varma. Det gäller till exempel anställda inom ambulans, kraftindustri, polis och försvar, liksom i skogen. Värmen påverkar arbetsmiljön och förmågan att ta rätt beslut.

— Hittills har det nästan varit omöjligt för ett företag att räkna ut hur länge en person kan arbeta i skyddskläder innan han eller hon blir för varm, samt var gränsen för återhämning går. Tack vare vår nya beräkningsmodell löser vi dessa problem, säger Ann Rydholm, VD för Taiga i ett pressmeddelande.

Den webbaserade beräkningsmodellen ger ovärderlig information om hur kläderna fungerar när de används. Vilket klimat kläderna ger bästa komfort i och när risken för värmebelastning ökar.

För att utveckla beräkningsmodellen måste man känna till klädernas isolationsförmåga och ångmotstånd, förmåga att släppa igenom vattenånga. Isolationsförmågan mäts enligt internationell standard. När det gäller ångmotståndet, finns idag ingen internationell standard. Taiga kommer att ta hjälp av Lunds Tekniska Högskola, LTH, för att få fram en sådan standard.

På LTH finns en termisk docka som kompletteras med en åtsittande ”andra hud” som görs våt. Dockan kläds på med olika kläder och avdunstningen mäts. Dessa värden omräknas till ångmotstånd för olika kläder och förs in i beräkningsmodellen.

— För att säkerställa resultaten kommer också ett antal testpersoner att få arbeta i LTHs klimatkammare med olika skyddskläder. Under tiden mäts energiförbrukning, hud- och kroppstemperatur samt svettning. Resultatet jämförs med de beräkningar som gjorts med programmet, säger Ingvar Holmér, professor vid Lunds Tekniska Högskola.

Taiga har tidigare utvecklat en webbaserad beräkningsmodell för arbetskläder som används i kyla. Även detta i samarbete med LTH. Företaget har också ett klimatlaboratorium med kyl- och regnkammare. Det kompletteras nu med en värmekammare.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb