Svagt intresse för att teckna naturvårdsavtal

1 oktober 2007 Intresset för att teckna naturvårdsavtal är svalt. Det faller oftast på att skogsägarna tycker att ersättningen är för låg, säger Jessica Bengtsson på Skogsstyrelsen i Halland.

— Skogsägarna kan få mellan 8 000 och 20 000 kronor per hektar. Det är en engångssumma och avtalet gäller sen i femtio år. 2007 har vi bara tecknat fem avtal men har tio på gång.

Naturvårdsavtalet kan se ut på många olika sätt. Staten kan ge ersättning till skogsägaren för viss skötsel som att hålla bort granar som växer in i ädellövskogen. Det kan också handla om fri utveckling vilket oftast innebär att skogsägaren under avtalstiden inte får röra skogen.

Staten tvingar inga markägare att skriva på naturvårdsavtal, därför lyfter ofta representanter för skogsägarrörelsen fram naturvårdsavtal som ett alternativ till naturreservat som staten kan bilda mot skogsägarens vilja.
Om skogsägaren skriver på ett n aturvårdsavtal, är det i sig en garanti för att staten inte kommer igen och vill bilda naturreservat istället?
— Nej, någon sådan garanti finns inte, säger Jessica Bengts­son.

Text: Tomas Lindberg tomas@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb