Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

4 mars 2021 Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.

Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

I  rapporten från Skogforsk har man studerat effekten av två olika typer av fällor som laddas med doftämnet feromon. Den ena fällan fångar insekterna i en burk som töms med jämna mellanrum, den andra är preparerad med ett gift som dödar granbarkborrarna.

– Sammantaget visar inte studien på någon tydlig effekt av fällorna. Angreppen och skadorna på skogen blev lika stora i de områden som haft fällor som i våra kontrollområden som inte haft fällor, säger projektledare Per-Erik Larsson från Södra Skogsägarna i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Någon större skillnad mellan de bägge fällornas fångstförmåga kunde heller inte ses.

Sveaskog har följt projektet med stort intresse.

– Det här är en viktigt studie där resultatet inte visar på någon tydlig effekt av fällor. Den viktigaste metoden för att bekämpa granbarkborrarna och rädda virkesvärdet i produktionsskogen är därmed fortsatt att söka upp, avverka och forsla bort angripna träd under sommarhalvåret, säger Anna Stridsman, skogsvårdschef på Sveaskog.

Studien har finansierats av Skogsstyrelsen, Holmen, Mellanskog, Skogssällskapet, Sveaskog, Sydved och Södra Skogsägarna.

Här finns rapporten

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb