Studie: Ny skog blir snabbt kolsänka

1 december 2021 Det tar inte mer än åtta till tretton år innan återplanterad skog tar upp mer koldioxid än den släpper ut, enligt mätningar från Linnéuniversitetet.

Studie: Ny skog blir snabbt kolsänka

Hur lång tid det tar innan nyplanterad skog blir en nettosänka, det vill säga övergår till att binda mer kol än den släpper ut, är en omdebatterad fråga. Enligt en ny studie går processen förhållandevis snabbt.

– Det tar ungefär åtta till tretton år, beroende på i vilken del av Sverige skogen finns. Och detta motsvarar inte mer än 15 procent av den normala omloppstiden, som är 60–90 år i södra och mellersta Sverige, säger Achim Grelle, lektor på institutionen för skog och träteknik, i ett pressmeddelande från Linnéuniversitetet.

Hans studie visar bland annat att mer produktiva skogar blir kolsänkor snabbare och har i regel även kortare omloppstider än mindre produktiva skogar. Vidare tar kolbalansens återhämtning cirka 15 procent av omloppstiden, oavsett produktivitet.

Vill man påskynda återhämtningen genom gödsling riskerar man inte att öka utsläppen av metan och lustgas nämnvärt, enligt studien.

– Snabbast var den av våra testskogar där vi tog bort stubbarna efter avverkningen. Den blev en nettosänka efter bara åtta år. Och redan efter elva år hade den tagit upp lika mycket kol som förlorats under hygges- och ungskogsfasen, säger Achim Grelle.

Läs mer här

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb