ROTRÖTA.

Stubbehandling görs ofta fel

12 oktober 2020 När forskare kontrollerade hur väl stubbehandling mot rotröta fungerar i praktiken fick de en chock. Den utförs ofta fel och många stubbar var infekterade, trots behandling.

Forskarna från institutionen för sydsvensk skogsvetenskap på SLU i Alnarp gick ut till olika entreprenörer ett par ­timmar efter gallring och studerade stubbar som hade behandlats med det biologiska bekämpningsmedlet Rotstop. Medlet sprutas över stubbens kapyta av skördaren i samband med att trädet fälls eller manuellt efteråt. 

StubbehandlingForskarna har undersökt hur varierande täckningsgrad av stubbehandlingsmedel påverkar angreppen av rotröta. Foto: Lars ÅkermanForskarna undersökte hur väl medlet täckte de behand­lade stubbarna. De tog även prover från stubbytorna för att analysera förekomsten av röta och rotticka.

– Det var inte alls vad vi förväntat oss, säger Jonas Rönnberg, docent och forskare på SLU. Även om folk visste att vi skulle komma och titta hade de inte lyckats. Behandlingarna är inte godkänt utförda, de flesta stubbar har för dålig täckningsgrad. Analysen av proverna visade att många dessutom var infekterade av rotticka.

Resultaten är besvärande för dessa femton anonyma entreprenörer och företag. 

SKOGEN 9/2020

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb