Strålande affär att köpa Bergvik Skog

6 december 2006 Det var en mycket bra affär att köpa skogen av Stora Enso och Korsnäs. Det menade PO Edin på Föreningen Skogens höstexkursion.

Som placeringsdirektör med sex miljarder kronor att investera företräder Edin Östersjöstiftelsen i styrelsen för Bergvik Skog. Bolaget bildades när nästan två miljoner hektar såldes ut, främst av Stora Enso men även av Korsnäs. Han förklarar hur placerarna räknat.
— Aktiemarknadens avkastningskrav ligger kring 8,5 procent efter inflationen. 1,5 procent är en riskfri ränta, sju procent är riskpremie.

Ägarna till Bergvik Skog förväntar sig en avkastning på åtta procent efter inflation.
— Men skog har betydligt mindre svängningar än börsen. Normalt har värdet hos aktier avvikit 36 procent från den långsiktiga trenden. För skog bara 16 procent. Riskpremien skulle därmed bara behöva vara tre procent.
Säljarna hade kunnat ta dubbelt så mycket betalt och ändå erbjudit en rimlig riskpremie, menade PO Edin. Och risken kunde vara ännu lägre eftersom Sverige är beroende av skogsindustrin.
— Politiken har alltid varit känslig för skogsbruket. Det gäller inte bara stödet till skogsägarna efter Gudrun. Det har alltid varit så. Skogen är politiskt stabil.

PO Edin räknar upp fler fördelar med att investera storskaligt i skog: Om det går dåligt för industrin finns en stabil alternativ användning: energin. Och hotet från både plast och IT kom också av sig. Vidare är skogstillgångar lågt beskattade och skog balanserar aktiemarknaden bra genom att inte svänga i takt med den.
— Men det finns nackdelar också. Likviditeten är dålig. Skog är tung att sälja av. Det finns inte heller några dagsnoteringar, det gör skogen ganska tråkig. Många aktie-ägare vill dessutom ha möjligheter till över-raskande hög avkastning.
Bergvik Skog ägs fortfarande till 43 procent av Stora Enso. Övriga ägare förutom Östersjöfonden är bland annat Länsförsäkringar, SPP Liv, Wallenbergstiftelser och Korsnäs. På börsen kan man inte handla.

Om fler skulle få möjlighet att köpa skog på det här sättet är Edin tydlig med sitt råd: ”För Guds skull, köp!”
— Skogsfolk är bra folk. Också det är ett kriterium för oss i Östersjöfonden när vi går in i en bransch.
Bergvik Skog såldes främst för att frigöra pengar till affärer inom industriverksamheten. Bland annat Stora Ensos investeringar i USA som inte har varit särskilt lyckosamma. Köpet är finansierat med 10 miljarder i banklån och åtta miljarder i riskkapital från ägarna.

Text: Bengt Ek

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb