Storvinst för Bergvik

30 januari 2008 Bergvik skog redovisar ett rörelseresultat på 5 274 Mkr för 2007. Det är 3 529 Mkr bättre än föregående år.

Resultatförbättringen består i huvudsak av en uppskrivning av värdet på stående skog.

Jämfört med 2006 minskade avverkningstakten från 6,3 miljoner kubikmeter till drygt 6,1 miljoner m3fub. Arealen markberedning och plantering minskade ockås. Samtidigt ökade den röjda arealen med närmare 5 000 hektar under 2007.

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb