SÄKERHET.

Störtbåge räddar liv

21 april 2020 Nu ska Trafikverket och en rad andra aktörer ta krafttag mot fyrhjulingsolyckor. Att använda skyddsbåge och hjälm är de kanske viktigaste åtgärderna, men några lagkrav är inte på väg.

Störtbåge räddar liv

Användningen av fyrhjulingarna eller atv ökar inom det ­småskaliga skogsbruket. En dyster baksida är att döds­olyckor förekommer och­ ­verkar öka. Varje år omkommer omkring tio personer i olyckor med fyrhjulingar, enligt Trafik­verket. Betydelsen av att använda skyddsbåge och hjälm för att minska olyckorna blir allt viktigare. 

Nu vill myndigheten vända trenden. Tillsammans med en rad aktörer inom skogssektorn men också polisen, försäkringsbolag, Sveriges regioner och landsting med flera drar man nu igång en satsning för ökad säkerhet på fyrhjulingar. Dels vill man genom ökad information främja säkrare användning, dels ska man se över om det behövs högre krav. 

Kampanjen är en uppdatering av en strategi för ökad säkerhet som formulerades 2013. Målet är dock inte att föreslå någon ny lagstiftning om till exempel obligatorisk skydds­båge, en fråga som ­disku­terats länge och som ­SKOGEN har följt under tio år. I stället handlar det om att motivera frivilliga förändringar. 

Frivillig skyddsbåge kan vara den bästa lösningen, anser ­Jörgen ­Persson på Trafikverket som leder projektet. Fyra av tio som dör i fyrhjulingsolyckor gör det på grund av hu­vud­skador.
– Målet är att halvera antalet omkomna till år 2030. När det gäller fyrhjulingar har vi sex prioriterade insatsområden. 
De två viktigaste är att öka användningen av skyddsbåge och hjälm. 

Vidare handlar det bland annat om ökad användning av alkolås. Mångårig statistik från Rättsmedicinalverket avslöjar nämligen att alkohol och droger finns med i bilden i 70 procent av dödsolyckorna med fyr­hjulingar.

Läs hela artikeln i senaste SKOGEN 3/2020.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb