Störtbåge räddar liv

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Skyddsbågen på fyrhjulingen används som redskapsbärare.
En skyddsbåge ökar säkerheten rejält, men kan också ge praktisk nytta som redskaps­bärare. Trafik­verket hoppas att frivillig användning ska minska antalet dödsfall.
SÄKERHET. Nu ska Trafikverket och en rad andra aktörer ta krafttag mot fyrhjulingsolyckor. Att använda skyddsbåge och hjälm är de kanske viktigaste åtgärderna, men några lagkrav är inte på väg.

Användningen av fyrhjulingarna eller atv ökar inom det ­småskaliga skogsbruket. En dyster baksida är att döds­olyckor förekommer och­ ­verkar öka. Varje år omkommer omkring tio personer i olyckor med fyrhjulingar, enligt Trafik­verket. Betydelsen av att använda skyddsbåge och hjälm för att minska olyckorna blir allt viktigare. 

Annons
Annons

Nu vill myndigheten vända trenden. Tillsammans med en rad aktörer inom skogssektorn men också polisen, försäkringsbolag, Sveriges regioner och landsting med flera drar man nu igång en satsning för ökad säkerhet på fyrhjulingar. Dels vill man genom ökad information främja säkrare användning, dels ska man se över om det behövs högre krav. 

Kampanjen är en uppdatering av en strategi för ökad säkerhet som formulerades 2013. Målet är dock inte att föreslå någon ny lagstiftning om till exempel obligatorisk skydds­båge, en fråga som ­disku­terats länge och som ­SKOGEN har följt under tio år. I stället handlar det om att motivera frivilliga förändringar. 

Frivillig skyddsbåge kan vara den bästa lösningen, anser ­Jörgen ­Persson på Trafikverket som leder projektet. Fyra av tio som dör i fyrhjulingsolyckor gör det på grund av hu­vud­skador.
– Målet är att halvera antalet omkomna till år 2030. När det gäller fyrhjulingar har vi sex prioriterade insatsområden. 
De två viktigaste är att öka användningen av skyddsbåge och hjälm. 

Vidare handlar det bland annat om ökad användning av alkolås. Mångårig statistik från Rättsmedicinalverket avslöjar nämligen att alkohol och droger finns med i bilden i 70 procent av dödsolyckorna med fyr­hjulingar.

Läs hela artikeln i senaste SKOGEN 3/2020.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för Per Ericsson
Per Ericsson
Frilansjournalist
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons