Stort lyft för Holmen – trots underhållsstopp

20 augusti 2021 En stark trävarumarknad återspeglas i Holmens rörelseresultat för första halvåret. Det ökade med mer en halv miljard kronor jämfört med samma period i fjol.

Stort lyft för Holmen – trots underhållsstopp

Rörelseresultat för första halvåret blev drygt 1,7 miljarder kronor att jämföras med knappt 1,2 miljarder för perioden föregående år. Nettoomsättningen för halvåret i år blev 9,8 miljarder – en ökning med nästan 1,5 miljarder jämfört med första halvåret 2020.  

Resultat efter skatt blev knappt 1,4 miljarder vilket innebar en ökning med 470 miljoner kronor.

Resultatökningen beror på högre priser för trävaror och förvärvet av träkoncernen Martinsons samt utyggnaden av Bravikens sågverk, enligt Holmens pressmeddelande.

Skogsbolaget påpekar också att resultatet ökade under andra kvartalet i år fast att produktionsuppehåll gjordes.

TREDUBBLAD OMSÄTTNING

”Trots ett omfattande underhållsstopp inom kartong ökade kvartalsresultatet från en redan hög nivå till 898 miljoner kronor drivet av en stark trävarumarknad. Vår omsättning inom trävaror har tredubblats det senaste året tack vare förvärv och organisk tillväxt samt stigande priser”, skriver vd  och koncernchef Henrik Sjölund i en kommentar.

Den starka trävarumarknaden har medfört hög konkurrens om timret med stigande priser medan massaveds- marknaden är mer balanserad, fortsätter han.

”Resultatet från skogen minskade till 296 miljoner kronor från en hög nivå föregående kvartal. Vår position på virkesmarknaden är stark och ger oss goda förutsättningar att fortsätta utveckla våra industrier”, skriver han.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Fredrik i en ny roll på Biometria
SkogsJobb