Stort intresse för trähussafari

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kvarteret Limnologen, färdigbyggt år 2009, är ett av Växjös mest omtalade trästadsbyggen. Foto: Midroc/ Ole Jais.
Växjö var först i landet med flera byggprojekt i trä. Nu vill de sprida målsättningen att 50 procent av det kommunala byggandet ska vara i trä år 2020. För att inspirera andra anordnades nyligen en trähussafari.


Marknadsandelen för flervåningshus i trä ligger i dag på 10 procent.

Annons
Annons

Som ett led för att öka bostadsbyggandet i trä  bjöd Södra, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö kommun och Linnéuniversitetet in till en trähussafari i Växjö fredagen 26 augusti. De första höga trähusen besöktes liksom universitetet och pågående byggprojekt av ett 50-tal deltagare från 12 kommuner i Södra Sverige.

- Ur ett livscykelperspektiv kommer inget material i närheten av trä vad gäller klimatfördelarna. Men behovet av att dela kunskaper och erfarenheter mellan olika sektorer är stort om det ska bli fart på byggandet, säger Lena Ek, ordförande i Södra skogsägarna, i ett pressmeddelande från Södra.

Budskapet till deltagarna var: Om Sverige ska ta täten i klimatsmart byggande måste initiativ tas på flera nivåer. Samverkansmodeller måste utvecklas inom kommunerna och regeringen se över forskning och utbildning. Då ökar potentialen för investeringar i förädling och produktion av trämaterial, vilket också skapar fler jobb i hela Sverige. 

Vid Linnéuniversitetet bedrivs så väl skoglig som teknisk forskning med syfte att förstå och vidareutveckla trämaterial, produkter och byggnader i trä. På så sätt ges möjlighet till kunskapsutbyte mellan den skogligt orienterade och den tekniskt inriktade forskningen.

På sikt tror vi att det är en nyckel till att säkra en fortsatt produkt- och teknikutveckling, förklarade Johan Vessby, prefekt vid institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet för deltagarna.

Det anser även Lena Ek, som har höga förväntningar på regeringens kommande forskningsproposition.

- Forskningskedjan måste hålla ihop, även på nationell nivå. Vi hoppas att regeringen förstår att det börjar med plantan i skogen. Ökad kunskap om skogsbruk bidrar till innovationer, säger Lena Ek.

 

 

 

 

Publicerad:
 • Forskning gör träskivor vänligare och tåligare

  Två projekt vid Linneuniversitet ska göra träfiberskivor mer miljövänliga och återvinningsbara. Dessutom ska de stå emot väta bättre.
 • Annons
 • Skogsfond Baltikum ökar förvärvstakten

  Skogsfond Baltikum expanderar. Just nu pågår en nyemission i syfte att genomföra ytterligare skogsförvärv i Lettland och Litauen.
 • Virkesstudion #34 – Baltspecial #2

  I detta avsnitt gästas Virkesstudion av Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.
 • Annons
 • Vilt i Skogspodden

  Nu finns avsnitt 68 av Skogspodden ute och där pratas en hel del viltbete och tall.
 • ”Sverige beräknar naturskydd ovanligt strängt”

  Kategorier: skyddad skog, LRF
  Det är stora skillnader i uppgifterna om hur mycket natur som är skyddad i Sverige. Naturvårdsverket uppger drygt 14 procent. Men om vi räknade som de flesta andra EU-länder skulle siffran vara 58 procent, menar LRF.
 • Annons