Stort intresse för ädellöv och miljövårdande åtgärder

16 oktober 2014 Fler än 28 000 skogsintresserade har fått rådgivning i Skogsstyrelsens två projekt Skogens Mångfald och Ädellöv. Sammanlagt har ungefär 255 miljoner kronor har beviljats i ekonomiskt stöd till skogsägare som vill utöka och bevara ädellövskog eller utföra miljövårdande åtgärder.

Den viktigaste aktiviteten har varit rådgivning ute hos markägare. I samband med rådgivningen skrevs en skötselplan som kunde användas som underlag till en ansökan om stöd, men också som en arbetsinstruktion för åtgärder. Informationsaktiviteter, temadagar och kurser har också genomförts.

– Projekten har starkt bidragit till att öka intresset för och kunskapen om ädellövskog och miljövårdande skötsel bland skogsägare och andra aktörer i skogen, säger Monika Stridsman, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Projektet Ädellöv har uppmuntrat till användning av olika trädslag, vilket ger större frihet att bedriva ett uthålligt skogsbruk och ökar riskspridning när det gäller storm och skadedjur. Dessutom blir skogen mer attraktiv för turistverksamhet.

Projektet Skogens Mångfald har fått fler att utföra skötselåtgärder som bevarar, utvecklar eller förstärker olika miljövärden i skogen. Åtgärderna kan till exempel gälla att ta fram kulturmiljöer eller märka upp stigar.

– Stärkta miljövärden och ett ökat intresse för ädellövskog bidrar till att öka landsbygdens attraktionskraft, och kan i förlängningen också leda till att arbetstillfällena ökar på landsbygden, säger Monika Stridsman.

Projekten Skogens Mångfald och Ädellöv ingår båda i Skogsstyrelsens satsning på kompetensutveckling med finansiering från EU:s landsbygdsprogram.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb