Storstadsungdomar är attraktiva elever

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Elever från storstäderna är en intressant grupp för skogliga utbildningar, men det är få skolor som har riksintag.

Nu är det dags att söka till gymnasieskolan och skolorna för­söker väcka de ungas intresse.

Annons
Annons

Storstäder är kanske inte det första man tänker på för att locka ungdomar till skogliga utbildningar. Men Ronnie Jansson, arbetsledare vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium i Sala, hade gärna ställt ut på ­gymnasiemässan som anordnades i Stockholm i november. Men det föll på att utställande skolor antingen måste ha riksintag eller verksamhet i Stockholm.

– Vi är väldigt intresserade av Stockholm. Där finns ju kring en miljon invånare, men där ­saknas utbildning på tunga skogsmaskiner, säger han och tillägger att utbildning i skogsskötsel med motorsåg och röjsåg ingår.
Han tror att många felaktigt bortser från storstaden och utgår från att där finns för lite skog.
– Man tänker inte på de ­be­tydande arealerna tätortsnära skog och att de dessutom ofta är skötselkrävande, säger han.

Ösby Västmanland Naturbruksgymnasium tar in 16 elever årligen på skogliga program.
– Men vi skulle kunna utöka till 24. Jag är övertygad om att ungdomar med maskinförar­utbildning ganska lätt kan få jobb, även i närheten av stor­städerna.
Han poängterar att skolan ­gärna vill se fler kvinnliga sökande. Det är de inte ensamma om.
– Branschen efterfrågar kvinnliga maskinförare, eftersom de är försiktigare med de dyra maskiner som används i skogen, säger han.

Det gymnasiala naturbruksprogrammet  i sin helhet pre­senterades på gymnasie­mässan
i Stockholm. Det gjordes i en monter bemannad av Natur­bruks­skolornas förening, åtta skolor, samt unga från ­branschen och SLU. Här fanns representanter från programmets samtliga inriktningar: skog, lantbruk, trädgård och djur.

Vissa inriktningar väckte särskilt intresse hos de unga monter­besökarna.
– Vi fick många frågor om jakt och viltvård och om möjligheten att läsa vidare till exempelvis skogs- och jägmästare, säger Maria Elinder, projektledare vid Naturbruksskolornas förening.
Även utbildningar med in­direkta kopplingar till skog ­gynnar branschen, anser hon.
– Att studera till exempel jakt eller turism kan mycket väl vara en bra ingång mot skogsbruk.

SKOGEN 12/2015

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons