Storstadsungdomar är attraktiva elever

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Elever från storstäderna är en intressant grupp för skogliga utbildningar, men det är få skolor som har riksintag.

Nu är det dags att söka till gymnasieskolan och skolorna för­söker väcka de ungas intresse.

Annons
Annons

Storstäder är kanske inte det första man tänker på för att locka ungdomar till skogliga utbildningar. Men Ronnie Jansson, arbetsledare vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium i Sala, hade gärna ställt ut på ­gymnasiemässan som anordnades i Stockholm i november. Men det föll på att utställande skolor antingen måste ha riksintag eller verksamhet i Stockholm.

– Vi är väldigt intresserade av Stockholm. Där finns ju kring en miljon invånare, men där ­saknas utbildning på tunga skogsmaskiner, säger han och tillägger att utbildning i skogsskötsel med motorsåg och röjsåg ingår.
Han tror att många felaktigt bortser från storstaden och utgår från att där finns för lite skog.
– Man tänker inte på de ­be­tydande arealerna tätortsnära skog och att de dessutom ofta är skötselkrävande, säger han.

Ösby Västmanland Naturbruksgymnasium tar in 16 elever årligen på skogliga program.
– Men vi skulle kunna utöka till 24. Jag är övertygad om att ungdomar med maskinförar­utbildning ganska lätt kan få jobb, även i närheten av stor­städerna.
Han poängterar att skolan ­gärna vill se fler kvinnliga sökande. Det är de inte ensamma om.
– Branschen efterfrågar kvinnliga maskinförare, eftersom de är försiktigare med de dyra maskiner som används i skogen, säger han.

Det gymnasiala naturbruksprogrammet  i sin helhet pre­senterades på gymnasie­mässan
i Stockholm. Det gjordes i en monter bemannad av Natur­bruks­skolornas förening, åtta skolor, samt unga från ­branschen och SLU. Här fanns representanter från programmets samtliga inriktningar: skog, lantbruk, trädgård och djur.

Vissa inriktningar väckte särskilt intresse hos de unga monter­besökarna.
– Vi fick många frågor om jakt och viltvård och om möjligheten att läsa vidare till exempelvis skogs- och jägmästare, säger Maria Elinder, projektledare vid Naturbruksskolornas förening.
Även utbildningar med in­direkta kopplingar till skog ­gynnar branschen, anser hon.
– Att studera till exempel jakt eller turism kan mycket väl vara en bra ingång mot skogsbruk.

SKOGEN 12/2015

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons