Storsatsning i Holland på certifierat virke från Indonesien

27 april 2007 Att använda timmer från ansvarsfullt skötta skogar är ett bra verktyg att förhindra avskogningen i Indonesien, enligt WWF.

“The use of timber from responsibly managed forests is widely regarded as a way to help solve the problem of deforestation and forest degradation in Indonesia” säger Ian Kosasih, WWF-Indonesia’s Forest-Species Programme Director. Men för att företagen skall känna sig motiverade till de ofta stora och, på kort sikt kostsamma, förändringar som krävs för att nå t.ex. en FSC certifiering krävs också ett tillräckligt stort tryck från marknaden. När nu holländska Housing Association har bestämt att 25% av alla hus som byggs i Holland nästa 5-års period (motsvarande 100.000 hus!) skall vara av FSC certifierat virke från Indonesien (!) så vaknar nog även de tröttaste indonesiska virkesproducenterna. Själva har vi i redaktionen redan märkt ett stort och ökande intresse från Indonesien för svensk kunskap om skogscertifiering och uthålligt skogsbruk.

Inte lär detta intresse för certifiering minska av att det faktum att några stora amerikanska hotellkedjor bestämt sig för att satsa ”Grönt”. I Metafor’s nyhetsbrev denna vecka rapporteras att Orchard Garden Hotel i San Francisco, nu har invigts. Här garanteras att minst 50% av alla träbaserade produkter i hotellet är FSC märkta. Från en marknadssynpunkt blir detta inte mindre intressant av att Starwood Capital, Starwood Hotels, InterContinental and Fairmont har “Green Hotels” under uppförande. Dessutom ser dessa giganter just nu över hur existerande hotell kan anpassas till de nya regler som satts upp under LEED (Leadership in Energy and Environmental Design standards beslutad av U.S. Green Building Council).

WWF-Indonesia Forest Trade Network ”Nusa Hujan”:
Läs mer»

“Green Hotels”
Läs mer»

Husbygge i Holland med certifierat virke från Indonesien:
Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb