Större fokus på skogens lönsamhet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Mjuka värden minskar i betydelse och lönsamheten blir allt viktigare för skogsägarna. Många vill dessutom köpa mer skog om tillfälle ges, enligt den senaste Skogsbarometern.

Allt fler skogsägare är positiva till att lönsamheten i skogsbruket  lyfts fram.  Deanger också att skulle vilja köpa mer skog om de fick möjlighet.

Annons
Annons

Det visar Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökning från LRF Konsult och Swedbank och sparbankerna

2015 har varit ett positivt år för svensk skogsindustri. Kronan har försvagats och efterfrågan har ökat vilket har bidragit till lönsamheten. För landets enskilda skogsägare, som står för cirka 60 procent av virkesflödet, har effekten varierat. Timmerpriserna har varit uppåtgående medan massavedspriserna legat stilla i södra Sverige och sjunkit i resten av landet.

– Vi ser effekter av att skogsägarna är mer positiva till lönsamheten i år. Bland annat så har man blivit mer positiv till prisutvecklingen på skogsmark. Kraven på lönsamhet är dock generellt lägre hos skogsägare jämfört med andra företag, vilket bland annat beror på att de även värderar andra parametrar än själva avkastningen, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult, i ett pressmeddelande.

Mjuka värden som jakt, rekreation och känslan av att äga minskar i betydelse. Hälften av skogsägarna tycker att god långsiktig investering och god löpande avkastning är det som betyder mest i deras skogsägande.

Tittar vi på skogsägarnas prognos för timmerpriset det närmsta året så tror 31 procent på stigande priser. Motsvarande siffra för massaved är 20 procent.

– Skogsägare är mycket intresserade av att investera i ytterligare skogsmark, detta trots att medelåldern för skogsägarna ökar. Flera av våra äldre skogsägare har hälsan i behåll och dessutom ofta låg skuldsättning vilket underlättar för att äga skog senare i livet, säger Per Skargren Segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank och sparbankerna.

Av skogsägarna i undersökningen planerar 17 procent att göra en förändring i sitt ägande de närmaste fem åren, i de flesta fall så planerar man att överlåta fastigheten till en släkting. Det innebär att skog till ett värde av 77 miljarder kronor kommer att byta ägare de närmaste fem åren.

Priset på skogsmark har under året varit svagt uppåtgående, sett över hela landet. Priserna ökar i södra och mellersta Sverige men sjunker i norr. 62 procent av skogsägarna anser att det är en lönsam investering att köpa skog idag. Hälften av skogsägarna tror på stigande fastighetspriser de närmaste åren och endast en av tio tror att priset på skogsmark kommer att sjunka de närmaste tre åren.

 

Publicerad:
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons