Större fokus på skogens lönsamhet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Mjuka värden minskar i betydelse och lönsamheten blir allt viktigare för skogsägarna. Många vill dessutom köpa mer skog om tillfälle ges, enligt den senaste Skogsbarometern.

Allt fler skogsägare är positiva till att lönsamheten i skogsbruket  lyfts fram.  Deanger också att skulle vilja köpa mer skog om de fick möjlighet.

Annons
Annons

Det visar Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökning från LRF Konsult och Swedbank och sparbankerna

2015 har varit ett positivt år för svensk skogsindustri. Kronan har försvagats och efterfrågan har ökat vilket har bidragit till lönsamheten. För landets enskilda skogsägare, som står för cirka 60 procent av virkesflödet, har effekten varierat. Timmerpriserna har varit uppåtgående medan massavedspriserna legat stilla i södra Sverige och sjunkit i resten av landet.

– Vi ser effekter av att skogsägarna är mer positiva till lönsamheten i år. Bland annat så har man blivit mer positiv till prisutvecklingen på skogsmark. Kraven på lönsamhet är dock generellt lägre hos skogsägare jämfört med andra företag, vilket bland annat beror på att de även värderar andra parametrar än själva avkastningen, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult, i ett pressmeddelande.

Mjuka värden som jakt, rekreation och känslan av att äga minskar i betydelse. Hälften av skogsägarna tycker att god långsiktig investering och god löpande avkastning är det som betyder mest i deras skogsägande.

Tittar vi på skogsägarnas prognos för timmerpriset det närmsta året så tror 31 procent på stigande priser. Motsvarande siffra för massaved är 20 procent.

– Skogsägare är mycket intresserade av att investera i ytterligare skogsmark, detta trots att medelåldern för skogsägarna ökar. Flera av våra äldre skogsägare har hälsan i behåll och dessutom ofta låg skuldsättning vilket underlättar för att äga skog senare i livet, säger Per Skargren Segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank och sparbankerna.

Av skogsägarna i undersökningen planerar 17 procent att göra en förändring i sitt ägande de närmaste fem åren, i de flesta fall så planerar man att överlåta fastigheten till en släkting. Det innebär att skog till ett värde av 77 miljarder kronor kommer att byta ägare de närmaste fem åren.

Priset på skogsmark har under året varit svagt uppåtgående, sett över hela landet. Priserna ökar i södra och mellersta Sverige men sjunker i norr. 62 procent av skogsägarna anser att det är en lönsam investering att köpa skog idag. Hälften av skogsägarna tror på stigande fastighetspriser de närmaste åren och endast en av tio tror att priset på skogsmark kommer att sjunka de närmaste tre åren.

 

Publicerad:
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Annons
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • ”Förbjud högstubbar av gran”

  Kategorier: debatt, Björn Särnmark
  SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.
 • Annons
 • Lena Larsson

  Så minskar skogsbruket utsläppen

  Skogens roll i klimatarbetet är betydelsefull och branschen slår sig gärna för bröstet så att hjälte­glorian guppar. Men skogs­brukets verksamheter i sig sörplar bränsle och genererar utsläpp och det finns stort utrymme för förbättringar.
 • Visst hopp om minskade barkborreskador

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Under 2019 minskade förökningen av granbarkborre jämfört med 2018. Det ger visst hopp om att ökningstakten av barkborreskador avtar i sommar, enligt en studie från SLU.
 • Annons