Stormvirke får dispens

13 juni 2007 Skogsägare kan pusta ut. Men det är bråttom att lämna in dispensansökan till Skogsstyrelsen.

Stormvirke får dispens

Det finns ingen poäng med att göra skogsägare till lagbrytare om de inte haft en rimlig möjlighet att få till stånd en upparbetning och transport av virket från skogen före 1 juli, säger Håkan Wirtén, överdirektör på Skogsstyrelsen. Därför ges skogsägarna nu möjligheten att ansöka om dispens men ansökan ska ha kommit in till Skogsstyrelsen senast 1 juli. En gemensam dispensansökan för de större virkesköparna har redan lämnats in.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb