Stormskador? Drönaren ger totalkollen

Bild för Lars Davner Written by Lars Davner On the
Andreas Abramsson Barrstrand skickar iväg drönaren.
Drönaren på väg att hämta hem skogsfakta.
Läge att gallra eller röja? Ovan där dokumenteras varje träd och det blir lätt att lokalisera skador och vindfällen. Skogsägaren får skogsfakta samlade i digitala specialkartor som vida överträffar flygfoto. Ett obemannat spionplan drar in över en skog nära dig…

Höstvindarna sveper in, regntunga skyar drar över men sikten är fortfarande helt OK. Så länge vindstyrkan inte går över 10 meter per sekund och dimman lägger sig som ett vått täcke över bygden är det inga problem att skicka upp kameran 100 meter över talldungen.
Jägmästarna Andreas Abramsson Barrstrand och Nils Von Sydow, från Skogspartner Sverige, kör upp på gårdsplanen hos skogsägaren Ivan Andersson, Hålstorp sydväst om Björkvik i Sörmland. Pickupen är fulladdad med high-tec och flaket på lastutrymmet fungerar som startbana i brist på lämplig kulle med fri sikt. Drönaren har gjort entré!

Annons
Annons

Kamera i drönaren.
Smart One laddas med en digitalkamera som kan fjärrutlösas och ta bildserier enligt en förut-bestämd rutt som lagts upp i datorn. Fotona lagras på minneskort, minst 4 GB.

Fakta från flygrutten läggs in på en handdator
Fakta från flygrutten läggs in på en handdator. Fakta från flygrutten läggs in på en handdator. Flygrutten över skogsområdet läggs in på en avancerad handdator. Skogsfakta samlas in och analyseras när all information laddats hem.

Handkontrollen till drönare
Handkontrollen till drönare
Autopiloten slås på när planet kommit i rätt  bana på 100 meters höjd. Start- och landning sker säkrast med handkontrollen som spakas av en UAS-pilot.

Det går snabbt att montera det rödvita modellplanet som är byggt i moduler, ladda med fräscha batterier till elflygmotorn, på med en balanserad propeller, plotta in flygrutten över tallskogen och lägga upp en säkerhetszon mot sjön Enaren. Vore synd med en flygkrasch där det obemannade planet för 250 000 kronor försvann i vågorna.

– Kameran på, motorn igång, rutten inlagd, kontakt med panelen? Klart för take-off! Andreas rundar syrenhäcken och med en svepande rörelse får han Drönaren på vingar. I en elegant båge tar den höjd och lägger sig i bana på drygt 100 meters höjd. Nästan ljudlöst drar den igång fotosafarin över skogen som ska dokumenteras lite grann från ovan.
Det handlar om flygbilder tagna från ett litet obemannat flygplan, UAS, med en vingbredd på 1,2 meter. Används även som spionplan av bland annat USA. Flygrutten programmeras in i planet, som flyger med autopilot men kan styras manuellt i en nödsituation, som exempelvis vid ett oväntat möte med en flock sädgäss.

Generellt är upplösningen upp till tio gånger högre med UAS än med traditionella flygbilder, och dessutom en betydligt billigare metod. Redan nu har man fått uppdrag med viltinventeringar, det går suveränt att pricka in hela viltstammen från luften, speciellt om det är snö på marken. Man kan även volymberäkna flishögar och pelletslager. Eller varför inte beställa ett högupplöst ortofoto över en försöksyta med röjningsskog?
– Vi jobbar bland annat med skogsbruksplaner och behöver detaljerade och färska underlag för detta. Tidigare har vi köpt flygbilder av Lantmäteriet men med vårt plan får vi nytagna bilder med helt annan upplösning. Under resans gång har vi upptäckt nya möjligheter med planet och har valt att göra det till ett eget varumärke.

Plötsligt förlorar Flight Forest höjd och gör en snudd på okontrollerad gir över en tall, det är inte alltid lätt att styra manuellt och att gå ner för landning i ett skogsområde. Tur att det finns gått om åker vid Hålstorp. Ducka! Planet taxar in. Men den smidiga konstruktionen har låg anslagsenergi och orsakar inga person- eller egendomsskador om landningen går fel. Ungefär som att få en fotboll i huvudet, vilket i och för sig kan vara nog så obehagligt.

Men nu blir det perfekt landning och piloterna avtackas. Kameran plockas ur och bildskörden bärgas direkt. Bildmosaiken fogas samman till en bild och den första avläsningen och analysen kan börja. Dags att dra igång motorsågen eller ringa in en skördare?
– Jaha, där ligger röjsågen, konstaterar Ivan när han upptäcker sågen i kanten av en åkerholme. Överblicken blir perfekt när de första digitalbilderna laddas upp på skärmen. Tre kvarglömda björkmassabitar syns också tydligt i det gulgröna höstgräset. Detaljrikedomen är imponerande i de nytagna flygfotografierna. Till och med Ivan själv i sin blåa jacka går att se på en av UAS-bilderna.

Skogspartners piloter tillsammans med skogsägaren.
Ser helt OK ut, konstaterar skogsägaren Ivan Andersson, Skogspartners piloter Andreas Abramsson Barrstrand och Nils Von Sydow. De färska flygbilderna har tankats över direkt till datorn för specialgranskning. Fattas någon skoglig information är det bara att skicka upp planet igen.

Andreas och Nils gör en preliminär analys av de nytagna bilderna som har triangulerats, går snabbt med rätt dataprogram, till en enda bild över skogsfastigheten. Det är lätt att urskilja tallarna, de gula björkarna och de avlövade asparna.
– Kanske dags att gallra talldungen? Men, det är nog bäst att vänta tills virkespriserna blir lite bättre, säger Ivan och nickar till de pilotutbildade jägmästarna:
– Ja, det syns tydligt att krontaket går ihop så en gallring skulle nog öka produktionen på sikt. Flygbilderna ger en tydlig vink om bästa skogliga åtgärd just nu eller när man tycker att det passar bäst för skogsfastighetens totala ekonomi. Ibland kan det vara bättre att utföra rätt åtgärd och vinna volym på sikt än att invänta högra virkespriser som tyvärr ser ut att dröja, säger Andreas som tillsammans med Nils redan plockat ihop flygplanet, laddat över bilderna och knappat in nästa skogsuppdrag i GPS-navigatorn.
Företaget Skogspartner ger skogsägarna vingar!

Flygbild av drönare.
Smart One har flugit över gården Hålstorp för att på 100 meters höjd dokumentera byggnader, skog, enskilda träd och åkerareal. Flygbildsmosaiken har synkroniseras till en enda flygbild med hög upplösning.
Foto: Air Scan Sweden, Skogspartner Sverige AB.

Ur Tidningen SKOGEN 11/2012

 

Flexibla flygfoton ger värdefull information

3D-modellEn 3D-modell med ortofoto (geometriskt korrigerat foto) och höjdmodeller i färg. Denna typ av bilder är tidsbesparande, effektiv med hög precision. Skogsägaren får snabbt information om höjddata i olika bestånd.

Drönaren Smart One UAS – Unmanned Aerial System, samlar nästan ljudlöst in alla skogsfakta som önskas. Det är bara att välja syfte när planet landat med den unika bildmosaiken. Bilderna är georefererade och kan ortifieras samt användas i både GIS- och CAD-program.

Den obemannade farkosten väger med full utrustning drygt kilot. Vingbredd 1,2 meter. Flygtid upp till 60 minuter på en laddning. Elmotor 200 W. Arbetshastighet mellan 40 och 50 kilometer i timmen. Flyghöjd 100 till 250 meter. Air Scan Skogspartner Sverige AB har självgranskningstillstånd för flygfotografering från Försvarsmakten.
Flygfoto av jord- och skogsbruksfastigheter kan användas som underlag för strategisk och operativ planering. Flygbilderna kan levereras med definierade vägar, diken, vattendrag, kraftledningar eller förtolkade planläggningsförslag.

IR-bild från drönare.
Kombinationen av IR-foto och låg flyghöjd gör det möjligt att få fram ett nytt spektra som kan plocka fram varje enskilt träd som är skadat. Billigare och flexiblare än traditionella fastvingeflyg eller helikopter.

UAS kan också övervaka skogsmark för att dokumentera händelser som skogsskador, insektsangrepp, stormskador, bränder, översvämningar och pågående avverkningar. Allt kan kompletteras med infrarött, IR-bilder, för att få fram ett mer lättolkat spektrum.

Ett annat alternativ är 3D-modell med ortofoto och höjdmodeller i färg. Punktmoln av bilder kan omvandlas till tredimensionella informationskartor. Ytmodeller som är likställda med lasermätning men billigare och flexiblare.
Generellt är upplösningen upp till tio gånger högre än traditionella flygbilder. En UAS-pixel visar 5 centimeter mot 50 centimeter per pixel vid vanligt flygfoto.

Skogspartner med huvudkontor i Borås är ett ungt företag. Jägmästare med spetskompetens som är oberoende leverantörer av högkvalitativa skogsbruksplaner. Kundanpassad flygfotografering med en hel rad helhetslösningar inom hela skogssektorn. Flera stora skogsbolag har redan beställt flyguppdrag, många privata skogsägare hänger på för att få bättre kontroll på sin skogsfastighet.

Foto: Air Scan Sweden

 

Vad kostar flygfotografering och vad får du veta?

– Vi vill inte gå ut med någon exakt prislista, då det varierar så enormt beroende av storlek på fastighet och var den är belägen. Det är också avgörande i vilken grad vi ska förädla materialet. Vi lämnar alltid offert per objekt. Men för att ge en fingervisning så kostar ett vanligt flygfoto från 5000 upp till 15 000 kronor.
Det upplyser vd Tobias Barrstrand, Skogspartner Sverige, och tillägger:
–Materialet från flygningen kan användas i flera steg. Vi erbjuder även analys och rådgivning i samband med flygningen. Allt från enkel visuell analys för exempelvis att identifiera omfattning av stormskador och att använda flygmaterialet som underlag till en skogsbruksplan till avancerad volymmätning i deponier och grushögar.

• Flygfoto – visuell analys. En högupplöst flygbild som visar hur din skog ser ut just nu. Tio gånger högre upplösning än en vanlig flygbild.
Flygfoto ger en snabb översyn och uppfattning av stormskador, röjningsbehov, nya hyggen, vägar, diken och mycket annat.
• Ortofoto – operativ/strategisk planering, underlag till skogsbruks-plan. Flygfotot bearbetas vidare till äkta ortofoto som kan användas som underlag till mer exakt planering av skogsinnehavet. Ortofotot kan också användas som underlag i din skogsbruksplan, vilket ger en ökad kvalitet. 
• 3D-modell – avancerade beräkningar, volymmätning/höjdkurvor, ”vandra i din skog”. Flygbildsdatat innehåller ett ”punktmoln” som kan användas till att framställa skalenlig 3D-modell som kan draperas av ortofoto, eller delas in i färgskalor efter hur höjden varierar. Modellen kan också användas till att mäta volymer på ett mycket kostnadseffektivt och exakt sätt, till exempel om du har en grushög.

 

Publicerad:
 • Förslag vill göra naturvård lönsamt

  Skogsstyrelsen vill att det införs politiska styrmedel som gör det lönsamt för skogsägare att satsa på höga naturvärden.
 • Annons
 • ”Här kommer en respektfull invändning, Johan”

  SKOGENdebatt. Skogsägare Wilhelm Dyrssen har läst SKOGENS ledare och ger här ett svar till Johan Larsson. Han har också en uppmaning till politikerna: Ta itu med de konstlat låga virkespriserna på marknaden.
 • Är det läge att satsa på björk?

  Det pratas mycket om björk nu. Plantor förädlas – och snart ska björk kunna användas som konstruktionsvirke. Är det läge att satsa på björk som produktionsträd? Även timmer? Är det ett bra sätt att sprida riskerna i din skog? Eller är marknaden för inkörd på barrtimmer? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Avverkning på topp även i år

  Årets avverkning innebär en ringa minskning  jämfört med rekordvolymerna i fjol. Men nivån är fortsatt hög.
 • "Ändra kulturen först"

  Nu är skogssektorns nya jämställdhetsråd i gång. Skogsstyrelsen leder arbetet och konstaterar att vägen är lång men att det finns många goda idéer. 
 • Annons