Stormen Per värre än väntat

16 maj 2007 De utspridda vindfällena är fler än förväntat visar Skogsstyrelsens heliokopterinventering. Läget är allvarligt och det kan nu bli svårt för skogsbruket att hinna transportera ut den stormfällda granen före den 1 juli som Skogsstyrelsen kräver.

Det här är nästan värre än Gudrun sa många skogsägare efter stormen Per i januari och de pekade på att vindfällena låg i små grupper spridda över stora arealer.

Skogsstyrelsens heliokopterinventering bekräftar nu den här bilden. Totalt har Skogsstyrelsen registrerat 5 900 områden med vindfällen i inventeringen, varav över 70 procent är mindre än femtio kubikmeter. De utspridda vindfällena är fler än förväntat och kan ytterligare försvåra skogsbrukets möjligheter att upparbeta det stormfällda virket till 1 juli.

Tomas Lindberg

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb