Stormen Gudrun pressar regioner

19 juni 2007 Stormen Gudrun har pressat de regionala räkenskaperna 2005 för Kronobergs och Jönköpings län.

Stormen Gudrun pressar regioner

Mätt i löpande priser sjönk bruttoregionprodukten (BRP) för de båda länen med 3,1 respektive 1,1 procent. De negativa följderna för skogsbruksbranschen efter Gudrun är orsaken, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb