Stora förluster av tropisk skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
 I Borneos djungel i Malaysia har skogen huggits ner för att bli palmoljeplantage. Foto: Shutterstock/Rich Carey.
En ny studie från WWF visar att en skogsyta nästan lika stor som Sverige förlorades i Asien, Syd- och Mellanamerika och Afrika mellan 2004 och 2017.  
Kommersiellt jordbruk är den främsta orsaken till den globala avskogningen, enligt rapporten. Skogsområden skövlas för att ge utrymme för boskap och odling av grödor. Andra orsaker är infrastruktur, expansion av vägar, gruvdrift och markspekulation.I många fall leder den ökande efterfrågan på mark till intrång i urfolkens landområde.
Avskogningen och omvandlingen av naturliga ekosystem till storskaligt jordbruk är den största orsaken till förlusten av biologisk mångfald runt om i världen, skriver WWF i ett pressmeddelande.
Tropiska skogar i cirka 29 länder är fortsatt hotade. Analysen är gjord av 24 områden med hög avskogning i tropiska och subtropiska områden
– Vi måste stoppa avskogningen och förvalta våra skogar på ett hållbart sätt. Därför uppmanar vi alla politiker under Supermiljöåret 2021 att fatta kloka beslut på de viktiga mötena för att stoppa detta, kommenterar Olle Forshed, tropisk skogsexpert WWF.
 
"VILL SE POLITISKA BESLUT"
I en SIFO-undersökning som WWF låtit göra framkommer att en kraftig majoritet av svenskar – 86 procent – vill se kraftfullare politiska beslut i Sverige och i EU, för bättre och mer omfattande skydd av regnskogen. Det gäller såväl klimatet som för den biologiska mångfaldens skull.
– Vi måste helt förändra vårt förhållande till naturen. Världens regeringar hanterar just nu de ekonomiska och sociala effekterna av den globala pandemin, men vi måste också ta tag i överkonsumtionen och fokusera på orsakerna till nya smittsamma sjukdomar. Avskogade områden leder till ökad risk att nya virus och bakterier enklare kan sprida sig mellan djur och människor, säger Olle Forshed.
WWF publicerar rapporten Deforestation Fronts den 13 januari.

 
 
Publicerad:
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons