TRÄBYGG.

Stora Enso: Trähus blir lätt som Lego

8 november 2016 Ett modulssystem för hus upp till tolv våningar ska sätta fart på byggandet i trä, hoppas Stora Enso som visade systemet på mässan Trä & teknik.

Stora Enso: Trähus blir lätt  som Lego

Att det ska bli lika lätt att bygga i trä som med Lego är kanske en något förenklad bild från Stora Ensos marknads­förings­avdel­ning, men före­taget gör sitt ­bästa för att standardisera träbyggnad. Systemet utgörs av komponenter som stommar, ­balkar, väggelement med mera i olika utföranden, längder och tjocklekar och det har redan lanserats internationellt.

Jörgen Hermansson Stora Enso tror på ökat träbyggande i Skandinavien, säger Jörgen Hermansson.Ytterligare ett led är planerna på att starta produktion av korslimmat massivträ (cross laminated timber, clt) även i Sverige, i anslutning till sågverket på ­Gruvön i Grums. Beslut ska ­fattas innan året är slut, berättar Jörgen Hermansson som är chef för byggkomponenter och byggsystem på Stora Enso.
– Vi har redan två anläggningar för clt – men inte i Sverige där det finns en önskan att bygga mer i trä. Men att få igång efterfrågan och hela ekosystemet, det är väl där skon klämmer. Vi tror dock på Skandinavien som marknad och levererar till exempel till Norge som bygger världens största clt-projekt ­hittills, säger han.

Med ekosystem menar han det ekonomiska hjul som måste rulla runt för att investeringen på omkring 300 miljoner kronor ska löna sig. Både råvaran till och av­sättningen för 75 000 kubikmeter clt-produkter måste finnas i ­hyfsad geografisk närhet av Grums för att anläggningen ska löna sig.

Att tränationen Sverige inte redan har någon produktion av korslimmat trä beror enligt Jörgen Hermansson på två saker.
– Dels har det inte varit tillåtet att bygga flervåningshus i trä, men nu är det en växande marknad. Dels räcker det inte med leverantörer av råvara, det måste även finnas en kunskapsbas. Arkitekter och byggare kan stål och betong utantill, men nu erbjuder vi en guide för trä­byggande, riktlinjer för dimensionering, spann, våningsplan, stöd för hela vägen från design till underhåll. 
Jörgen Hermansson vill naturligtvis se en ökad marknad för trä och säger sig inte känna någon konkurrens från andra träfabrikanter.
– Det finns plats för alla träfabrikanter – konkurrensen utgörs av andra material.

När man nu talar om ökat trähusbyggande är det inte direkt miljöer som de gamla stadskärnorna i Eksjö eller Hjo man ser framför sig. Inte heller är det småhusfabrikanterna som Stora Enso talar om. Deras produktion är ju redan i hög grad trähus. Nej, det är stommar av trä i flervåningshus som är målet och för en sådan utveckling talar bland annat klimat­aspekterna och en god råvaru­tillgång. Bland globala trender som stöder ett ökat träbyggande pekar Stora Enso också på växande befolkning, digitali­sering och miljömedvetenhet. 
Ett hinder kan alltså vara byggbranschens väl inarbetade stål- och betongrutiner. Korslimmat trä tillsammans med fanerlaminatträ (laminated veneer lumber, lvl) och limträ ska ge kunderna möjlighet att tänka om, och Stora Ensos byggsystem vill ge de tekniska förutsättningarna för industriellt byggande i trä.

Ett annat problem är skogs­näringens transportkostnader. 
– Som koncern behöver vi en fullt lastad lastbil varje minut, dygnet runt, för att förse våra olika enheter med råvara. Vi försöker finna effektiva, hållbara lösningar, men skulle gärna se lite support där, säger Jörgen Hermansson med adress till bostads­minister Peter Eriksson (MP). 
– Nu ska vi göra vårt jobb så att det blir enklare att välja trä. 
I början av november kommer nästa nyhet från Stora Enso om byggsystem, lovar Jörgen Hermansson.

TRÄ & TEKNIK
Vad? Mässa för träindustrin – enligt arrangören en ”mötesplats för alla som på något sätt arbetar med trä”.
När? 6-9 september.
Var? Svenska mässan i Göteborg.
Nästa gång? 4-7 september 2018.

SKOGEN 10/2016

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb