Stora Enso stänger pappersbruk

21 april 2021 Stora Enso lägger ned två av sina pappersbruk. Nedstängningarna av Kvarnsveden i Borlänge samt Veitsiluoto i Kemi i Finland berör mer än tusen anställda.

Stora Enso stänger pappersbruk

MBL-förhandlingar inleds nu gällande 440 tjänster i Sverige och 670 i Finland. Stängningarna är planerade till tredje kvartalet i år. De två förlusttyngda bruken bedöms inte kunna bli lönsamma framöver, uppger Stora Enso i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är överkapacitet på den europeiska pappersmarknaden med sjunkande priser som följd. Trenden med minskad efterfrågan på papper har pågått i över ett decennium men har accelererat under pandemin då konsumentbeteendet ändrats, fortsätter man.

Nu säger koncernchef Annica Bresky att fokus flyttas från papper till förpackningar, byggnadslösningar och innovationer i biomaterial.

Nedläggningarna kommer att minska Stora Ensos pappersproduktion med 35 procent till 2,6 miljoner ton per år.

Mellersta Sverige och norra Finland kommer dock att vara fortsatt viktiga för virkesanskaffning för bolaget..

Kvarnsvedens Bruks två pappersmaskiner tillverkar tidningspapper som även används i kataloger och reklam.

Veitsiluoto Bruk har tre maskiner, två gör kontorspapper medan en tredje producerar papper för tidskrifter men även visst förpackningsmaterial. Sågverket vid Veitsiluoto, med 50 anställda, fortsätter sin verksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb