Stora Enso överdriver jobbtillfällena

3 maj 2007

Stora Enso har inte skapat så många jobb genom Veracel i Brasilien som bolaget påstår. Under ett seminarium på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien nyligen uppgav företrädare för Stora Enso att Veracel skapat 30 000 indirekta jobb. Det tillbakavisades av en ditrest representant för organisationen FASE, upger Pappersnytt. FASE representerar Indianer och jordlösa bönder.

Hur många jobb var det då?»

Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb