Stora brister i säkerhetsarbetet hos små skogsföretag

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Små skogsföretag har stora utmaningar med att göra arbetet i skogen säkrare. 7 av 10 arbetsgivare fick krav om att förebygga skador i skogen när Arbetsmiljöverket genomförde en skogstillsyn.

Skogsentreprenörer sysselsätter mer än 40 000 personer på nästan 30 000 arbetsställen. Merparten av dem är småföretag som verkar under hård ekonomisk press. I den nationella tillsynen mellan hösten 2012 och slutet på 2013 konstaterar Arbetsmiljöverket att många av dessa upplever att tidsbristen är ett stort hinder för att kunna arbeta förebyggande mot skador.

– Det har framkommit att småföretagen upplever att de många faktorer som samspelar – väder, terräng, maskiner och den mänskliga faktorn – försvårar helhetsbedömningar om riskerna, säger Håkan Olsson, avdelningschef, Arbetsmiljöverket.

Många risker skulle kunna förebyggas genom att krav på säkerhet ställs redan i upphandlingarna mellan skogsbolagen och de mindre entreprenörerna, menar Håkan Olsson.

En trend som är tydlig i skogsbranschen är att antalet utländska skogsföretag tar allt större marknadsandelar. Det behövs mer information till den växande skara utländska skogsföretag om hur säkerhetsarbetet ska genomföras, konstaterar Arbetsmiljöverket.

– Vi ser en stor variation i hur mycket de utländska företagen vet om vilka regler som gäller. För att inte säkerhetsnivån ska sjunka ytterligare, behöver vi fortsätta informera om hur de ska jobba säkert i skogen, säger Håkan Olsson.

Inspektionen mellan hösten 2012 och slutet på 2013 resulterade i över 2 700 krav på drygt 1 200 arbetsplatser. Av nästan 850 arbetsgivare fick 7 av 10 krav.

Annons
Annons

 • Mer än var femte krav handlar om metoder för det förebyggande arbetet – systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Mer än var tionde krav handlar om tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen, krisstöd och rutiner kring detta
 • Andra vanliga krav handlade om rutiner kring ensamarbete i skogen och om fungerande tillbudsrapportering
 • Skogsarbetarna befinner sig ofta ensamma, i en utsatt miljö där allmänheten inte rör sig.


– Om en ensam skogsarbetare ramlar och bryter benet utanför skogsmaskinen måste rutiner för kommunikation med arbetsgivaren fungera. Utan dessa rutiner tar det för lång tid innan en person saknas och kan få hjälp, säger Håkan Olsson.

Skogsföretagen behöver också bli bättre på att rapportera tillbud och olyckor. I en undersökning som Arbetsmiljöverket låtit göra av skogsbranschen efter tillsynen kände hälften av 400 tillfrågade till kraven att arbetsgivaren ska anmäla allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket. Men majoriteten har inte gjort en sådan anmälan.

Det mest förekommande kravet var att arbeta systematiskt för att förebygga olyckor.

- Här krävs en förbättring. Utan att systematiskt undersöka arbetsmiljön får arbetsgivare det väldigt svårt att veta hur och när farliga situationer uppstår, än mindre möjlighet att åtgärda riskerna, avslutar Håkan Olsson.

Läs slutrapporten om skogsinspektionen.
 

Publicerad:
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons