Stora brister i naturvårdande skötsel

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild. Foto: Bosse Backström, SKOGENbild.
Naturvårdande skötsel, även av enklare slag, uteblir på stora arealer i de svenska skogarna. Det drabbar såväl biologisk mångfald som råvarutillgång, enligt en studie från Skogforsk.

Ungefär en halv miljon hektar skog behöver naturvårdande åtgärder. 

Annons
Annons

Miljöcertifieringen av skogsbruket kräver den här typen av skötsel och staten ger bidrag för att den ska stimuleras. Ändå görs det i mycket liten omfattning, visar studien.

Det här innebär att höga naturvärden går förlorade samtidigt som en viktig biomassaresurs inte kommer till användning.

Örjan Grönlund har genom intervjuer kartlagt anledningarna till att åtgärderna uteblir. Det handlar ofta om ganska enkla åtgärder som att hugga bort granar för att ge gamla ekar utrymme eller att göra gläntor runt äldre lövträd i barrskogar, där ljuskrävande lavar och värmeälskande insekter behöver solljus.

”Anledningen är främst osäkerhet och tidsbrist. Hur ska åtgärderna utföras – och vad kostar de? Den huvudsakliga funktionen för rådgivande virkesköpare och inspektorer är dessutom att skaffa virke till industrin och naturvårdande skötselinsatser kräver mer planering och specialistkunskap än vanliga avverkningar. Denna målkonflikt gör att naturvårdande skötsel inte blir utförd”, säger han i ett pressmeddelande från Skogforsk.

 

INTE KOMPLICERAT

Trots att det oftast inte är komplicerat så blir resultatet ändå att många avstår. En anledning är oron för kritik. 

”Man är rädd att skötseln ska utmålas som en ursäkt för att få avverka i bestånd med höga naturvärden, trots att så många arter kräver skötselinsatser för att finnas kvar”.

De stora arealerna gör att det är viktigt att sätta igång, menar Örjan Grönlund:

”Att strunta i naturvårdande skötsel gagnar ingen. Den biologiska mångfalden blir lidande samtidigt som vi går miste om förnybar råvara. Men det går snabbt att förbättra situationen om man bestämmer sig för att satsa".

 

 

 

 

 

Publicerad:
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons
 • vietnamesisk tallskog

  Exportländer drabbas hårt

  Kategorier: virkesmarknad
  VÄRLDEN. Tropiska länder tappade mycket av sin export till Europa redan i slutet av 2019.
 • Avsättningarna ökar

  De frivilliga avsättningarna ökade med nästan 45 000 hektar i fjol. Ökningen av formellt skyddad skog var 22 000 hektar.
 • Annons