Stora brister i naturvårdande skötsel

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild. Foto: Bosse Backström, SKOGENbild.
Naturvårdande skötsel, även av enklare slag, uteblir på stora arealer i de svenska skogarna. Det drabbar såväl biologisk mångfald som råvarutillgång, enligt en studie från Skogforsk.

Ungefär en halv miljon hektar skog behöver naturvårdande åtgärder. 

Annons
Annons

Miljöcertifieringen av skogsbruket kräver den här typen av skötsel och staten ger bidrag för att den ska stimuleras. Ändå görs det i mycket liten omfattning, visar studien.

Det här innebär att höga naturvärden går förlorade samtidigt som en viktig biomassaresurs inte kommer till användning.

Örjan Grönlund har genom intervjuer kartlagt anledningarna till att åtgärderna uteblir. Det handlar ofta om ganska enkla åtgärder som att hugga bort granar för att ge gamla ekar utrymme eller att göra gläntor runt äldre lövträd i barrskogar, där ljuskrävande lavar och värmeälskande insekter behöver solljus.

”Anledningen är främst osäkerhet och tidsbrist. Hur ska åtgärderna utföras – och vad kostar de? Den huvudsakliga funktionen för rådgivande virkesköpare och inspektorer är dessutom att skaffa virke till industrin och naturvårdande skötselinsatser kräver mer planering och specialistkunskap än vanliga avverkningar. Denna målkonflikt gör att naturvårdande skötsel inte blir utförd”, säger han i ett pressmeddelande från Skogforsk.

 

INTE KOMPLICERAT

Trots att det oftast inte är komplicerat så blir resultatet ändå att många avstår. En anledning är oron för kritik. 

”Man är rädd att skötseln ska utmålas som en ursäkt för att få avverka i bestånd med höga naturvärden, trots att så många arter kräver skötselinsatser för att finnas kvar”.

De stora arealerna gör att det är viktigt att sätta igång, menar Örjan Grönlund:

”Att strunta i naturvårdande skötsel gagnar ingen. Den biologiska mångfalden blir lidande samtidigt som vi går miste om förnybar råvara. Men det går snabbt att förbättra situationen om man bestämmer sig för att satsa".

 

 

 

 

 

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Skogsägare nöjda med markberedning

  Kategorier: Markberedning, Skogforsk
  Inte så estetiskt tilltalande men en nödvändig åtgärd. De flesta privata markägare är nöjda med markberedningen, enligt en studie från Skogforsk.
 • Anna Schönström

  ”Norra skog missar en chans”

  JÄMSTÄLLDHET. Omstruktureringar ger chans till förnyelse, inte minst när det gäller jämställdhet. Den chansen har de samgående skogsägarföreningarna i norr missat, anser Anna Schönström på Nyks.
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons