Stora betesskador trots mer tall

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Trots mer plantering av tall ligger betesskadorna stadigt på 15 procent i Götaland, uppger Skogsstyrelsen.
En minskning av betesskadorna har uteblivit trots insatser från jägare som skjuter av mer älg och markägare som planterar mer tall. Det  kan delvis förklaras med att mängden ungskog har minskat i motsvarande grad som älgstammen. 
Men de ökade avskjutningarna gäller inte i länen Jönköping, Halland och Blekinge. Där har det istället skjutits mindre älg de senate åren med en ökande stam som följd, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. Skadenivåerna i Götaland  fortsätter att ligga mycket  långt från det nationella målet som säger att högst fem procent av tallen får skadas årligen

– Om målen för betesskadorna ska kunna nås måste antalet älgar och andra hjortdjur minska, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Annons
Annons

Allra värst är det i älgförvaltningsområde 2 i Kronoberg, öster om E4, där nästan varannan tall blir skadad årligen.  
–Där är älgstammen på samma höga nivå sedan 2012 och få markägare föryngrar skogen med tall i området, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.
Men det är inte  bara älgstammen som behöver minska om de skogliga målen ska nås: Jägare måste se till helheten och på många platser även minska antalet av andra hjortdjur, skriver myndigheten.
– Sen dagens älgförvaltning infördes 2012 har jägarna åstadkommit en minskad älgstam totalt sett, men det har visat sig vara otillräckligt för att komma till rätta med betesskadorna på tall. Vi är positiva till de insatser som görs men måste ställa oss frågan om älgförvaltningen fungerar som den ska, säger Christer Kalén.
Men det finns positiva förändringar. I både Kalmar och Blekinge minskar skadorna för tredje året i rad. Positivt är också att status för de biologiskt viktiga trädslagen rönn, asp, sälg och ek blir allt bättre i Götaland. Dessa trädslag är mycket eftertraktade av djuren och läget har förbättrats i skogen sedan 2017.
–  Det mest positiva resultatet från inventeringen är att andelen tall ökar med besked. Om trenden håller i sig kommer målen med 25 procent tall på medelgoda marker att nås redan 2024, säger Lars Ingemarson, viltsamordnare på Skogsstyrelsen.
 
Publicerad:
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Annons
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Annons
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Mer pengar till regionala skogsstrategier

  Landets 21 län får dela på ett extra anslag på 2,5 miljoner kronor för att arbeta med regionala skogsstrategier.
 • Annons