Stora barkborreangrepp väntas fortsätta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
De stora granbarkborreskadorna, nu och i ett förändrat klimat, diskuterades på ett seminarium nyligen. Där framkom att läget väntas bli illa även nästa år.

Den varma sommaren 2018 gav historiskt höga nivåer av granbarkborre.

Annons
Annons

De senaste fyra åren skadades 27 miljoner kubikmeter. Som jämförelse kan nämnas att det under de nästan sju föregående decennierna (1950-2017) skadades totalt tio miljoner kubikmeter, enligt uppgifter på seminariet som arrangerades av Skogsindustrierna.
Kerstin Ström, från projektet Stoppa Borrarna, sa att man räknar med stora skador i Sverige även nästa år.
Göran Örlander, senior rådgivare på Södra, berättade att han har undersökt läget i andra utsatta länder. Det gäller exempelvis Tyskland, Österrike och Tjeckien. Eftersom centrala Europa har mer äldre skog löper de länderna större risk att drabbas. Om det finns många grova stammar varav många utsätts för mycket sol blir risken som störst. Även stormfällning förvärrar läget.
Klimatförändringarna med högre temperatur och vattenbrist ökar risken ytterligare. Länderna på kontinenten har dock en fördel eftersom de kan odla andra inhemska trädslag som inte drabbas av granbarkborre.
– Ett nytt klimat ställer nya krav på skogsskötsel här och det diskuteras alldeles för lite, sa han och efterlyste mer forskning.
Göran Örlander varnade också för att erfarenheter visar att det nästan är omöjligt att bekämpa granbarkborren när skadeutvecklingen blivit epidemisk.
Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen uttryckte oro över SLU:s uppgifter om att av de 8 miljoner kubikmeter gran som angreps i år stod 80 procent kvar i skogen.
– Om nästa sommar blir varm och torr – vilken populationsstorlek. har vi då som står i startblocken? En sex miljoner kubikmeter stor barnkammare är inte bra, sa han enligt artikeln på Skogsindustriernas webbplats.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Aska skyddar mot snytbagge

  Snytbaggar vill inte gnaga på skogsplantor som tagit upp ämnen från aska, visar ny forskning.
 • Annons
 • Tjäderärende prövas i Högsta domstolen

  Ett ärende rörande en avverkning som stoppades på grund av tjäder kommer att prövas av Högsta domstolen.
 • Klimatförändringar minskar kolbindning i regnskog

  ​​​​​​​Klimatförändringar kan minska regnskogens förmåga att binda koldioxid. Fotosyntesen i bladen fungerar sämre vid ökad hetta, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Annons
 • Nytt nummer på gång!

  Vilken dag som helst får prenumeranterna SKOGEN 9/2022 i brevlådan – men redan nu finns nya numret tillgängligt i digital form. För både prenumeranter och alla andra. Temat den här månaden är Natur- och viltvård.
 • Forskarupptäckt kan göra träd torktåliga

  Vid studier av lignin gjorde forskare en upptäckt som kan användas för att göra träd mer motståndskraftiga mot torka.
 • Annons