Stor vinst för Norra Skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sågade trävaror, producerade bland annat vid sågverket i Sävar, lyfte halvårsresultatet. Foto: Norra Skog.
Halvårsresultatet för Norra skog visar en vinst före skatt på 764 miljoner kronor.

Omsättningen nådde en bit över tre miljarder kronor.  Några jämförelser med tidigare år går inte att göra, påpekar Norra Skog  i ett pressmeddelande. Detta eftersom man ändrat periodiciteten för delårsbokslut.

Annons
Annons

”Den närmaste jämförelsen som kan göras är ett resultat på 509 miljoner före skatt under fjolårets första åtta månader”, skriver skogsägarföreningen.
Det är en god marknad för sågade trävaror som återspeglas i resultatet. Under början av perioden rusade priserna till rekordnivåer för att mot slutet vända nedåt, uppger Norra Skog.
Delägandet i massaindustrin Husum Pulp, som inleddes i början av 2021, har också bidragit till lönsamheten, uppger man.
”Investeringen i Husum Pulp har visat sig lyckad. Inte minst nu när marknaden för sågade trävaror ser mycket svag ut för resten av året är det glädjande att se att marknaden för pappersmassa fortsatt är stark. Genom investeringen har vi ett ytterligare ben att stå på”, säger vd Pär Lärkeryd. 
 
FINANS GICK MINUS
Norra Skogs finansverksamhet gjorde dock ett minusresultat på 30 miljoner kronor. Verksamheten finansieras genom inlåning från medlemmarna vilket gett föreningen räntekostnader på 6 miljoner kronor. Värdeminskning av finansiella placeringar har också bidragit, uppger man.
Norra Skogs prognos för resten av året är att marknaden för sågade trävaror blir fortsatt svag, såvitt konjunkturen inte vänder. Köpare av trävaror har blivit försiktiga. Samtidigt har priserna för exempelvis el och insatsvaror stigit och därmed höjt produktionskostnaderna.
Pappersmassa, däremot, är inne i en positiv marknadstrend med stigande priser. På kort sikt finns inget som tyder på att det skulle ändras uppger Norra Skog.
Skogsägarföreningen Norra Skog bildades för två år sedan genom en fusion av Norrskog och Norra Skogsägarna.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons