Stor test av snytbaggegift

17 augusti 2007 Nu ska Uppsala universitet på uppdrag av skogsbrukets plantskyddskommitté undersöka om plantörerna får i sig gift när de planterar giftbehandlade barrplantor.
En liknande test gjordes på 1980 talet. Resultatet visade då att plantörerna fick röda hudutslag oberoende av om plantorna var behandlade eller inte. Vid den undersökningen gjordes inga analyser för att försöka hitta rester av snyttbaggegiftet i plantörernas kroppar.

Skogs och träfacket har länge med tanke på misstänkta medicinska risker krävt förbud för snytbaggegiftet. Men något bevis för att giftbehandlade plantor påverkar och är skadliga för plantörerna har ännu inte lagts fram.
Höstens undersökning ska försöka bringa klarhet i frågan och är utformat som ett blindtest; varken plantörer eller forskarna som gör de medicinska mätningarna får reda på vilka plantpartier som är behandlade respektive obehandlade. Plantörernas urin och prover från nässköljningar ska analyseras för att se om giftet går in i kroppen. Vid årsskiftet ska utvärderingen av giftundersökningen presenteras. Sveaskog är markvärd för den här undersökningen som genomförs med enbart täckrotsplantor.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb